Antwerpse onderhandelaars ontwarren knoop rond Sociale Zaken

De coalitiegesprekken over Sociale Zaken verliepen dinsdag niet zo vlot. De onderhandelaars werden geconfronteerd met de gevolgen van het lostrekken van een aantal bevoegdheden uit de departementen. Sociale Zaken zit bij een SP-schepen, maar Huisvesting en Samenlevingsopbouw zijn bevoegdheden van de Agalev-schepen. Het Sociaal Impulsfonds (SIF) wordt dan weer de bevoegdheid van het voltallige college.

Sacha Van Wiele

BR>De onderhandelaars van SP, VLD, CVP en Agalev geraakten dinsdag niet door het dossier Sociale Zaken. Een kleine werkgroep zal vrijdag proberen om de knoop te ontwarren.

De grote moeilijkheid is dat heel het departement Sociale Zaken tijdens de onderhandelingen over de verdeling van de bevoegdheden en de mandaten is uiteengehaald. De onderhandelaars stelden vast dat het niet eenvoudig is om zo tot een éénvormig beleid te komen. Sociale Huisvesting mag dan wel goed omlijnd zijn, voor Samenlevingsopbouw ligt het toch wat moeilijker.

Eén van de onderhandelaars stelde vast dat het streven een geïntegreerde aanpak zeer moeilijk zal zijn als Sociale Zaken verdeeld is over de verschillende kabinetten.

Onderwijs en Sport stonden ook op de agenda. De teksten over deze departementen werden bij een eerste lezing goedgekeurd.

Nu in het nieuws