VLD heeft kandidaat te veel

Het ziet ernaar uit dat ook de Antwerpse VLD niet ontsnapt aan een strijd om de schepenambten. Drie namen zijn zo goed als zeker: Leo Delwaide voor de Haven, Ann Coolsaet voor Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Dirk Grootjans voor Integrale Veiligheidszorg.

R.V.H.

BR>Voor de vierde schepenpost van Financiën, Economie en Stadsontwikkeling werd getipt op de nieuwkomer Christian Leysen, maar ook Luc Bungeneers is waarschijnlijk kandidaat. Luc Bungeneers was al CVP-gemeenteraadslid in Merksem en sinds 1983 in Groot-Antwerpen. Toen de VLD werd opgericht sloot hij zich bij die partij aan. Hij is ook voorzitter van het Liberaal Verbond van Zelfstandigen.

Als uitgesproken middenstandskandidaat is Luc Bungeneers geen voorstander van het scheiden van de bevoegdheid van middenstand met de portefeuille van Economie. Havenschepen Leo Delwaide zou echter ook de bevoegdheid krijgen over middenstand en toerisme. De VLD kan die bevoegdheden echter nog herschikken.

Het is niet uitgesloten dat de VLD-fractie met een aanbeveling naar het VLD-congres gaat. "Maar dat is nog niet rond", volgens voorzitter Ludo Van Campenhout. In elk geval zullen de leden de knoop moeten doorhakken als ze zich uitspreken over het nieuwe bestuursakkoord.

De VLD valt niet uit de toon. Ook bij CVP en SP waren meer kandidaten dan schepenmandaten en bij Agalev zijn er vier voor twee schepenposten.

Nu in het nieuws