L&H krijgt controleurs in huis

De posities rond het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) zijn vastgelopen in een juridische loopgravenoorlog. De rechtbank van koophandel van Ieper heeft drie voorlopige bewindvoerders aangesteld. Die moeten verhinderen dat L&H uit elkaar zou gehaald worden.

Marc Balduyck

BR>Door op vraag van Déminor drie voorlopige bewindvoerders aan te stellen heeft de Ieperse rechtbank van koophandel de Amerikaanse fractie binnen de raad van bestuur de pas afgesneden. Déminor is een Brussels advocatenbureau dat de belangen van 15.000 kleine aandeelhouders verdedigt. Déminor vreesde dat L&H zich zou verschuilen achter het Amerikaans gerechtelijk akkoord dat eerder met

chapter 11

was toegezegd.

In Ieper had L&H geen gerechtelijk akkoord gekregen. In dat scenario zou een fractie binnen de raad van bestuur de juridische afhandeling van het dossier helemaal naar Amerika overgebracht hebben. Ze waren daarbij van plan om bepaalde onderdelen te verkopen. Zo bv. het vertaalbedrijf Mendez. De Ieperse rechters hebben een en ander verhinderd.

De opdracht wordt toebedeeld aan een advocaat, een auditor en een accountant. Die moeten nu een inventaris maken van alle activa van het bedrijf. In afwachting van die lijst mag L&H geen activa meer verkopen of in pand geven zonder de uitdrukkelijke toelating van de bewindvoerders. De namen van de drie zijn nog niet bekend. Ze moeten de opdracht eerst nog aanvaarden.

Verantwoordelijkheid

Zegt Bernard Thuysbaert van Déminor: "We hebben de bestuurders van L&H hierbij voor hun verantwoordelijkheid geplaatst. Indien ze toch initiatieven zouden nemen die de bewindvoerders afkeuren, nemen ze een onvoorstelbaar grote verantwoordelijkheid op zich."

L&H kan in teorie nog verzet aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank. Advocate Lemmens van L&H ontkent ondertussen dat er sprake zou zijn van onenigheid binnen de raad van bestuur.