Impulsfonds wordt bevoegdheid van voltallige schepencollege

AntwerpenIn de lokalen van de Kamer van Koophandel buigen de onderhandelaars van SP, VLD, CVP en Agalev zich vandaag over de coördinatie van de middelen van het Sociaal Impulsfonds (SIF). De bedoeling is het SIF niet meer de bevoegdheid van één schepen te maken, maar van het volledige college van burgemeester en schepenen.

Sacha Van Wiele

BR>Bij de verdeling van de schepenmandaten en bevoegdheden lag ook de coördinatie van de SIF-middelen, ongeveer 140 miljoen verdeeld over drie jaar, op de onderhandelingstafel. De onderhandelaars zagen het niet zitten heel het budget opnieuw onder de bevoegdheid te brengen van één schepen. In het verleden verweten gemeenteraadsleden de toenmalige schepen van Sociale Zaken, Marc Wellens (CVP), te veel sinterklaas te spelen.

Toen de bevoegdheden van de schepen van Sociale Zaken op tafel lagen, werd dan ook beslist de toekenning van de SIF-middelen los te koppelen van één schepen. Het voltallige college zal voortaan beslissen over de besteding van het SIF. De betrokken schepen, in de nieuwe bestuursperiode Tuur Van Wallendael (SP), zal nog instaan voor de coördinatie of - zoals sommigen het omschrijven -

het secretariaat

. Ook Sociale Huisvesting en Samenlevingsopbouw vallen niet meer onder de schepen van Sociale Zaken, maar werden afgesplitst naar de Agalev-schepenen.

De vier partijen bespraken maandag goed bestuur, personeelsbeleid, communicatie en informatica. Stadssecretaris Fred Nolf gaf een toelichting over de consensusregeling in de gemeentewet, maar een beslissing werd nog niet genomen. Naast Sociale Zaken worden vandaag ook onderwijs en jeugd besproken.

Nu in het nieuws