Tokio wil temperatuurstijging met daktuinen te lijf

Het stadsbestuur van Tokio gaat eigenaren van nieuwe gebouwen met een grondoppervlak van minstens 1.000 vierkante meter verplichten op een deel van het dak een tuin aan te leggen. Hiermee moet de stijging van de temperatuur in de stad een halt toe worden geroepen. Bomen en planten absorberen niet alleen warmte, maar halen ook het broeikasgas kooldioxide uit de lucht. Door opeenhoping in de atmosfeer van gassen als kooldioxide, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, wordt volgens wetenschappers de zonnewarmte vastgehouden en stijgt de aardtemperatuur. Uit statistische gegevens blijkt dat de gemiddelde de temperatuur in Tokio de afgelopen eeuw met 2,9 graden is gestegen. De daktuinverordening wordt in april van kracht.

AP

BR>