Raad van Bestuur Tijd stelt beslissing uit

De Raad van Bestuur van het uitgeversbedrijf Tijd heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomst van het bedrijf. Het uitstel is het gevolg van een gebrek aan consensus tussen de aandeelhouders. De Raad van Bestuur vraagt voorzitter Jo Cornu en het management om de komende weken de strategie verder te verduidelijken en met de diverse aandeelhouders van het bedrijf overleg te plegen. Tegen 15 januari van volgend jaar zou dan een plan met de resultaten van dat overleg worden voorgesteld; de uiteindelijke beslissing over de toekomst van de Tijd zou voor 15 maart 2001 moeten genomen zijn.

Belga

BR>Met zijn beslissing van dinsdag komt de Raad van Bestuur tegemoet aan de vraag van het personeel. Dat personeel, waaronder de redactie van de zakenkrant Financieel Economische Tijd, wou van het uitstel gebruikmaken om alle opties te onderzoeken.

Eind november raakte bekend dat drie gegadigden het uitgeversbedrijf wilden overnemen. Vooreerst Roularta samen met De Persgroep. Die optie krijgt de voorkeur van de Raad van Bestuur en van het management. "Dit bod biedt de meeste waarborgen om uitgeversbedrijf Tijd te laten doorgroeien als multimediale uitgever van financieel-economische informatie in het Euronext-gebied", staat dinsdag in de mededeling.

Binnen de groep van de aandeelhouders is hierrond echter geen concensus. Sommige aandeelhouders hebben immers "nog geen definitief standpunt ingenomen en vragen meer tijd om tot een conclusie te komen".

Andere overnamekandidaten zijn een alliantie van de VUM, het Nederlandse Financieele Dagblad en de Noorse uitgever Schibsted, naast de Belgische uitgever Biblo, geruggensteund door Vlaams risicokapitaal. Tot slot stelde ook nog de beursgenoteerde investeringsgroep De Beukelaar zich kandidaat.

Nu in het nieuws