Beroepsbevolking tegen 2030 met 150.000 personen minder

Als de huidige trends inzake het in- en uittreden uit de arbeidsmarkt aanhouden zal de Vlaamse beroepsbevolking tussen 2000 en 2010 nog met 100.000 personen stijgen. Daarna volgt een ommekeer met een daling van 250.000 personen tegen 2030. Dat voorspelt het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van de K.U.Leuven.

Belga

BR>De toename tijdens het komende decennium is het resultaat van een stabilisatie van het bevolkingsaantal tussen 15 en 64 jaar en de immer stijgende deelname aan de arbeidsmarkt als gevolg van de groeiende vrouwelijke participatie. Na 2010 vermindert het bevolkingsaantal in deze leeftijdsgroep met 10.000 tot 20.000 personen per jaar door het verdwijnen van de "babyboomgeneratie". Omdat de deelname aan de arbeidsmarkt in deze periode ongeveer haar maximum bereikt blijft de globale toename beperkt. Het resultaat is een sterke daling van de beroepsbevolking.

De onderzoekers wijzen er op dat deze berekeningen uitgaan van een ongewijzigd beleid. Een immigratiepolitiek of het verhogen van de activiteitsgraad bij de bevolking ouder dan 50 kan het demografisch effect minder negatief maken. "Hoe dan ook lijkt de uitdaging om de voorspelde implosie van de beroepsbevolking tussen 2010 en 2030 te keren hoog gegrepen", aldus het WAV.