Nieuwe aanwijzing bestaan magnetars

Astronomen van de universiteit van Utrecht en van de Caltech-universiteit in Californië zeggen nieuwe aanwijzingen te hebben gevonden voor het bestaan van magnetars, zo staat te lezen in het jongste nummer van het gezaghebbende wetenschappelijke vakblad Nature. Magnetars zijn een bizarre klasse van neutronensterren met een ongelooflijk intens magnetisch veld. Hun bestaan werd pas in 1998 ontdekt, doch veel is er nog niet over geweten.

Belga

BR>Magnetars hebben een magnetisch veld dat zowat honderd keer zo sterk is als van een typische neutronenster. De magnetische krachten zijn zo sterk dat zij geweldige seismische schokgolven veroorzaken die "starquakes" worden genoemd. Zij produceren in een fractie van een seconde meer straling dan de Zon in een heel jaar. De temperatuur op hun oppervlak loopt op tot een slordige tien miljoen graden Celsius.

Ferdi Hullman van de Utrechtse universiteit rapporteerde nu met de Keck-telescoop op Hawaii de optische component te hebben gevonden van een abnormale röntgenpulsar (AXP) die een kandidaat-magnetar was en de helderste van het handvol bekende AXP's.

Pulsars werden in 1967 ontdekt. Het zijn zeer sterk gemagnetiseerde neutronensterren die zeer snel rond hun eigen as draaien. Zij zenden kort en regelmatig sterke pulsen, soms van röntgen- en gammastraling, uit.

Meer bepaald zagen Hullman en co op de plaats van een vermeende magnetar, 4U 0142+61, in het zichtbare licht een ster. Meteen is de band gelegd tussen dat zichbare licht, de röntgenstraling en de sterke magnetosfeer die door de pulsar wordt gegenereerd.

Nu in het nieuws