Tienerprostitutie revisited

Een jaar geleden zond 'Tefelacts' een spraakmakende reportage uit over tienerprostitutie in ons land. Daarin werden de facto de officiële cijfers tegengesproken, die voorhielden dat er slechts twee (!) minderjarigen in de seksindustrie actief waren. Reporters Bart Van Doorne en Thomas Van Hemeledonck zetten de overheid toen onder druk en beloofden een jaar later opnieuw een stand van zaken op te maken.

RdC

BR>Dat doen ze in de reportage met de wat vreemde naam 'De echo van tienerklanken'. Ze hebben in Brussel, Antwerpen en Gent met de verborgen camera gefilmd en zichzelf als potentiële klanten voorgedaan.

«Opnieuw vielen we bijna om van verbazing,» zeggen ze. «Op de stoep is er niks veranderd. Nog steeds dezelfde schimmen in dezelfde straten, nog steeds slenterende mannen op zoek naar seks, als het even kan met een jong gastje of een tienermeisje.»

De Oostblokinvasie is ook hier merkbaar. De eerste de beste jongen die ze van een Antwerpse straat plukken blijkt een 17-jarige Hongaar te zijn, Gabriël, die twee jaar in de achterbuurten van Nice heeft gewerkt en naar Antwerpen is afgezakt. Zijn moeder denkt dat hij in een hotel werkt.

'Telefacts' heeft vorig jaar een kopie van de eerste uitzending naar zes ministers gestuurd en hen laten weten dat er een jaar later een tweede uitzending zou komen.

Loze beloftes

Alleen de ministers Duquesne en Vogels hebben toen gereageerd, maar van hun beloftes is niets in huis gekomen. Zo beloofde Mieke Vogels de toelagen te zullen verhogen voor organisaties die zich bezighouden met preventie en opvang van jongeren in de prostitutie. Die organisaties hebben echter nog geen geld gezien.

In juli deed de subcommissie 'Prostitutie en Mensenhandel' van de senaat in een rapport een aantal aanbevelingen en werd erkend dat er nood is aan opvangtehuizen want de mensenhandel houdt de klauwen op de prostitutie. De regering heeft met die aanbevelingen nog niets gedaan. Lokaal worden er wel inspanningen gedaan maar die halen weinig uit. Een zeventienjarige jongen getuigt dat hij werd opgepakt. Twee uur later stond hij weer op straat.

«Als een straat wordt afgezet, verplaatst de tienerprostitutie zich naar andere plekken, zoals cafés, en wordt het nog moeilijker om het in te perken,» stellen de reporters vast. Zij engageren zich om er volgend jaar opnieuw op terug te komen.

'Telefacts', VTM, 22.00 uur

Nu in het nieuws