"Merksplas is de vuilbak"

Mocht u zondagavond met verontwaardiging hebben gekeken naar de 'Panorama'-aflevering over de zwerfkinderen van Noord-Korea, weet dan dat het bij ons in bepaalde opzichten geen haar beter is. Ten bewijze: 'Spots', vanavond, met een reportage over paviljoen F van de strafinrichting van Merksplas.

BR>In Merksplas zitten mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. Degenen onder hen die niet toerekeningsvatbaar zijn voor hun daden worden ondergebracht in paviljoen F. In feite kan dat niet. België is al veroordeeld door het Europees Hof omdat geestesgestoorde delinkwenten niet thuis horen in de gevangenis.

In theorie is internering geen straf, maar een maatregel van onbepaalde duur. Om de zes maanden moeten de geïnterneerden verschijnen voor een zgn. Commissie ter Bescherming van de Maatschappij. Die kan oordelen dat ze vrij komen, dat ze in een psychiatrische instelling worden geplaatst of dat ze moeten blijven. De praktijk is dat de geïnterneerden vaak jarenlang vastzitten, zonder noemenswaardige begeleiding of therapie.

Vuilbak

"Het grote drama is dat Merksplas is opgescheept met de niet-plaatsbaren," weet psychiater Vincent Martin beter dan wie ook. "Die mensen zitten hier, lopen rond, eten, slapen, maar bij gebrek aan personeel is er eigenlijk geen behandeling. Dát is de harde realiteit. Wij weten dat we het absoluut niet goed doen, maar er is ook niémand die ons komt helpen."

"De eerste keer dat ik de reportage zag, was ik echt geschokt. Maar het is correct. Het is de waarheid. Het enige wat ik kan hopen, is dat deze beelden niet zonder gevolg zullen blijven."

Het gaat om een goeie tweehonderd geïnterneerden. Sommigen blijven twee, drie jaar in paviljoen F, anderen acht tot tien jaar, nog anderen twintig, zelfs dertig jaar.

"Ze kunnen ingedeeld worden in drie groepen," zegt psychiater Martin. "Een eerste groep is werkelijk gevaarlijk. Ik laat ze niet gaan, omdat het mijn verantwoordelijkheid is de maatschappij te beschermen tegen onbehandelbare moordenaars en verkrachters. Een tweede groep zou kunnen vertrekken naar een geschikt home, een derde groep naar een gesloten instelling. Dat lukt niet omdat niemand ze wil. Merksplas is de vuilbak. Het eindstadium. Nog lager zinken, kan niet."

'Spots', Canvas, 20.55 uur

Nu in het nieuws