Staking meubelbedrijf Van Pelt opgelost

Maandag hervatten de bedienden en arbeiders van het meubelbedrijf Van Pelt terug het werk. Sinds dinsdag werd er gestaakt, en de onderhandelingen met de directie over de vakantiekalender en flexibiliteit verliepen erg moeizaam. Donderdagavond was er een princiepsakkoord, en vrijdagnamiddag keurden 60 procent van de werknemers de vakantiekalender die de directie voorstelde goed. Op 31 maart zal er een eerste evaluatie plaatsvinden.

BR>Productiedirecteur Walter De Bock: «Over de andere discussiepunten werd een document opgesteld, en daar zal aan gewerkt worden.» De werknemers krijgen 14 vrij te nemen dagen, maar er staan beperkingen op. Twee dagen tijdens een week moeten een maand op voorhand aangevraagd worden. Wie kiest voor vijf aaneensluitende vakantiedagen moet dat in januari plannen. Toch kunnen er in bepaalde gevallen uitzonderingen toegestaan worden. De vakbonden zeggen dat ze het werk opnieuw zullen neerleggen als de directie zich niet aan de afspraken houdt.

Nu in het nieuws