Project watertoerisme blaast scheepswerf nieuw leven in

BaasrodeDe vzw Scheepvaartmuseum heeft een ambitieus plan klaar voor de restauratie en opwaardering van de historische scheepswerf en de omliggende werfgebouwen.

Gazet van Antwerpen

kon het dossier al inkijken. Naast een nieuw gebouw voor het museum komt er een 150 meter lange aanlegsteiger en allerhande faciliteiten voor toeristen.

Filip Michiels

BR>Volgende week wordt het ontwerp voorgesteld aan de twee andere partners in dit grensoverschrijdende project, de stad Blankenberge en de Stichting Museumhaven in het Nederlandse Zierikzee. Daarna wordt het volledige dossier doorgestuurd naar de Europese commissie met het oog op de subsidiëring.

Na bemiddeling van Vlaamse minister van Toerisme Renaat Landuyt ondertekenden de drie betrokken partijen op 30 augustus van dit jaar al een formeel samenwerkingsakkoord. In het kader van het project Euregio Scheldemond willen ze een project op poten zetten om het grensoverschrijdende watertoerisme te stimuleren en de kwaliteit ervan te verbeteren.

De drie projecten zullen in Blankenberge worden gebundeld. Uiterlijk tegen juni 2001 moet het globale dossier, waaraan een prijskaartje van honderden miljoenen kleeft, bij de Europese commissie worden ingediend.

Aanlegsteiger

Nadat de laatste scheepswerf van Baasrode in 1986 definitief haar activiteiten stopzette, werden de werven Van Praet-Dansaert en Van Damme in 1993 beschermd als monument. Ook enkele werfgebouwen en machines werden toen beschermd.

Met de huidige plannen wil de vzw Scheepvaartmuseum de restauratie van de site starten. Tegelijkertijd moeten deze plannen ook een hefboom vormen om de oude dorpskern van Baasrode opnieuw levendig en aantrekkelijk te maken.

In een eerste fase zou een 150 meter lange aanlegsteiger worden gebouwd voor pleziervaartuigen. De steiger kan ook dienst doen als aanlegplaats voor historische binnenschepen.

Omdat de huidige infrastructuur van het scheepvaartmuseum op zowat alle vlakken ontoereikend is, komt er een gloednieuw gebouw. Naast een infostand en een kantoor zal dat ook plaats bieden aan een sanitair blok voor aanmerende toeristen.

Daarnaast komt er ook een fietsenstalling, waar fietsen kunnen worden gehuurd voor daguitstapjes. Het derde luik omvat een parking met picknick-voorzieningen voor dagjestoeristen.

Een eerste offerte wees uit dat de plannen, alleen voor Baasrode, minstens honderd miljoen zullen kosten. Als de Europese commissie het licht op groen zet, wordt de helft daarvan gesubsidieerd met Europees geld. Het resterende bedrag moet bij privé-partners of bij het stadsbestuur worden gezocht.

Nu in het nieuws