Agalev wil nieuwe klemtonen in beleid

Agalev-secretaris Jos Geysels wil dat zowel de federale regering-Verhofstadt als de Vlaamse regering-Dewael een stand van zaken maken en nieuwe prioriteiten naar voren schuiven. Jos Geysels is er van overtuigd dat dit goed zou zijn voor de coherentie van de twee regeringen.

Eric Donckier

BR>

Gazet van Antwerpen: De regeringen Verhofstadt en Dewael kwamen in eerste instantie verfrissend over. Die frisheid lijkt nu weg. Er wordt zelfs al met veto's gedreigd. Ook door u. Indien er over twee jaar geen stemrecht is voor migranten, dan hoeft het niet meer voor Agalev.

Jos Geysels:

De wittebroodsmaanden liggen inderdaad achter de rug. De gemeenteraadsverkiezingen hebben de zaken niet vergemakkelijkt. Voor de VLD was blijkbaar het moment aangebroken om haar standpunten inzake onderwijs en migrantenstemrecht aan te scherpen. We moeten opletten dat we het klimaat niet oververhitten. Toch denk ik dat het nog altijd goed zit en dat het open debat nog altijd kan. Het debat over euthanasie in de Senaat en binnenkort dat over het migrantenstemrecht in de Kamer bewijzen dat.

Toen Karel De Gucht zijn standpunt over het migrantenstemrecht echter aanscherpte, kon ik dat niet zomaar laten voorbijgaan. Er is een grote meerderheid voor het migrantenstemrecht. Het kan niet zijn dat één partij dat tegenhoudt.

We staan evenmin alleen inzake de opheffing van de migratiestop. Ook in werkgeverskringen wordt daar hardop over nagedacht. Ik zie verder geen tegenstelling tussen wat Landuyt en wij zeggen. In eerste instantie moeten we inderdaad de migranten die er al zijn aan het werk krijgen. De opheffing van de migratiestop is trouwens niet voor morgen. Maar er zijn vele goede redenen om dit op termijn wel te doen. Zoals demografische, economische en sociale redenen. Ik zou graag hebben dat België, wanneer het volgend jaar de Europese Unie voorzit, de opheffing van de migratiestop op de agenda zou zetten. In de plaats van een migratiestop moet er contingentering komen, waarbij we onze grenzen opnieuw gecontroleerd openzetten.

De regering is druk doende met van alles aan te kondigen. Maar in verhouding wordt er niet zo veel wol geschoren.

Ik kan dat niet helemaal ontkennen. En het gaat op voor zowel de federale als de Vlaamse regering. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd er veel gevraagd en tijdens de conclaven daarna veel beloofd. Zo schiet men niet echt op. Men moet prioriteiten naar voren durven schuiven en ik dring er op aan dat de twee regeringen dat nu ook gaan doen. Ik vind ook dat er een communicatieprobleem is. Men kondigt te veel aan. De beste communicatie is die na een beslissing.

In het federaal regeerakkoord staat dat de personenbelasting zou worden hervormd. Dat houdt meer in dan alleen maar een belastingverlaging. Er moet nu ook dringend orde op zaken worden gesteld in de vele fiscale aftrekken in sociaal-ecologische zin. En op Vlaams niveau moet er snel een akkoord met het onderwijs komen. Vorig jaar heette het dat weddeverhogingen konden, indien er op federaal niveau eerst een akkoord was over de herfinanciering van de gewesten en gemeenschappen. Die herfinanciering is nu een feit. Wie A zegt moet ook B zeggen. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit een lineaire loonsverhoging moet zijn voor alle leerkrachten."

Nu in het nieuws