Dirk Geldof tevreden met resultaat van Agalev-congres

Opgeluchte gezichten bij de Agalev-onderhandelaars na het congres over de coalitiegesprekken in Antwerpen. Bijna twee derde van de leden vindt dat de onderhandelingen voortgezet moeten worden. "Deze uitslag geeft ons een extra energiestoot voor de volgende dagen", aldus Agalev-onderhandelaar Jo Vermeulen.

Sacha Van Wiele

BR>Het congres werd georganiseerd op vraag van de Agalev-leden. Daar bleek trouwens een sterke stroming te groeien met de eis om de gesprekken rond de Antwerpse coalitie stop te zetten. De VLD en CVP vroegen duidelijkheid van de groene gesprekspartner. De liberalen eisten zelfs een antwoord binnen de week.

Dat antwoord kwam er zaterdag in de gebouwen van het ACV in Antwerpen. Met 75 tegen 35 en 9 onthoudingen beslisten de Agalev-leden om verder te gaan met de onderhandelingen.

"Ik ben heel tevreden met het resultaat", zegt huidig Agalev-schepen Dirk Geldof. "Het zou absurd zijn nu het project al af te schieten als we de volledige inhoud nog niet kennen. Nu al stoppen is als coïtus interruptus niet bevredigend. Op 20 december zullen we opnieuw oordelen, dan is het bestuursakkoord normaal rond."

Voor Vlaams minister Mieke Vogels is de uitslag duidelijk. "Ik heb steeds het standpunt verdedigd om verder te onderhandelen. Agalev moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich niet laten afschrikken door het spierballenvertoon van de VLD. Het is nu aan de onderhandelaars om hard verder te onderhandelen."

Ook algemeen politiek secretaris Jos Gysels is tevreden met het resultaat. Hij is vooral blij met het verloop van het congres, waarop volgens hem de problemen werden besproken en geargumenteerd.

Oppositie

Bij de 35 tegenstemmers zat Antwerps politiek secretaris Hugo Van Dienderen. Hij blijft bij zijn standpunt dat Agalev beter in de oppositie zou gaan. "Dit is niet het eindoordeel. Het definitieve standpunt zal bekend zijn nadat we hebben gestemd over het volledige bestuursakkkoord. Veel mensen hebben de onderhandelaars het voordeel van de twijfel gegeven. De volgende dagen zullen er nog wel groene accenten aan het akkoord worden toegevoegd, maar ervaring leert mij dat die niet worden uitgevoerd."

SP, VLD, CVP en Agalev zaten zondag opnieuw rond de onderhandelingstafel om de financiële situatie van Antwerpen te bespreken.

"Positieve uitslag voor alle partijen"

"Het is zeer zeker een positieve uitslag voor alle partijen", zegt Marc Van Peel, CVP-fractievoorzitter en onderhandelaar. "Het is nu duidelijk dat Agalev akkoord gaat met de verdeling van de schepenmandaten. Net zoals de andere partijen zullen de leden zich pas over de inhoud uitspreken na 20 december, als de inhoudelijke gesprekken afgelopen zijn. Ik ben dan ook zeer tevreden over de verantwoordelijkheidszin van de Agalev-leden."

"Wispelturigheid is nu weerlegd"

"Dat twee derde van de Agalev-leden beslist om de onderhandelingen in Antwerpen voort te zetten, is een heel positief teken", aldus Ludo Van Campenhout. "Het maakt duidelijk dat ze akkoord gaan met de verdeling van de mandaten. Ik vind het bovendien een zeer goed resulaat, zeker met wat er de afgelopen weken is gebeurd. Mijn overtuiging is dat we de volgende twee weken met een stabiel Agalev rond de tafel zullen zitten. De perceptie van een wispelturige partij is hierbij weerlegd."

"Ik dacht dat het kantje boord zou zijn"

"Ik dacht dat het kantje boord zou zijn, maar twee derde is voldoende om de grondwet te wijzigen", zegt Patrick Janssens. "Ik vind het zeer goed nieuws, zeker gezien de deining tijdens de recente dagen door de VLD. Iedereen heeft de perikelen van de afgelopen weken in zijn eigen cultuur en tempo verwerkt. Nu is het belangrijk om tot een goed inhoudelijk bestuursakkoord te komen. Volop vooruitgaan en niet meer achteruit kijken."

Nu in het nieuws