Voor iedereen een .be

Maandag 11 december wordt zonder twijfel een mijlpaal in de Belgische internetgeschiedenis. Op die dag wordt de Belgische domeinextensie, de zogenaamde '.be', voor iedereen toegankelijk.

Raoul Putzeys

BR>DNS Belgium, de vzw die instaat voor de toekenning van '.be'-internetdomeinnamen, heeft zich alvast voorbereid op een gigantische stortvloed van aanvragen. DNS-voorzitter Joeri Uyttendaele geeft ons tekst en uitleg:

Wat was de oude situatie?

Tot nu toe konden bijna uitsluitend Belgische bedrijven een .be-internetdomeinnaam aanvragen. Die moest dan de naam van het bedrijf zijn, of een productnaam die de onderneming had laten registreren.

Ook geregistreerde vzw's konden een domeinnaam aanvragen. Ook hier moest een direct verband zijn tussen de aangevraagde naam en de naam van de aanvrager. Hier werd zéér strikt op toegezien.

Waarom veranderen?

Verschillende redenen: DNS zag dat het steeds moeilijker werd om de strikte regels vol te houden. De aanvraagprocedure was ook veel te zwaar. Verder was er de sterke druk van het (toekomstige) volledig vrije '.eu'.

De vraag naar domeinnamen was in België de laatste jaren ook enorm toegenomen. DNS heeft dan maar gekozen voor het volledig vrijmaken van de '.be'.

Vanaf wanneer?

Vorige donderdag was de laatste dag in het oude systeem. Dit weekend voert DNS de laatste technische controles uit voor het nieuwe systeem dat begint vanaf maandag 11 december. Stipt om 10 uur in de voormiddag, niet eerder.

De mensen die tot en met 7 december bij DNS hun aanvraag gedaan hebben, zullen nog worden behandeld volgens het oude systeem. Hun aangevraagde domeinnamen staan momenteel bij DNS 'bevroren' en zullen in het nieuwe systeem niet door anderen registreerbaar zijn, indien de aanvragen voldoen aan de oude voorschriften.

Wie kan .be aanvragen?

Iedereen. Iedere particulier kan vanaf maandag één of meerdere .be-domeinnamen laten registreren. Er is ook geen enkele beperking wat betreft nationaliteit. Nederlanders hebben dus evenveel recht op een .be als Belgen.

De aanvrager moet een geldig e-mailadres hebben, een geldig woonadres en telefoonnummer. De aanvrager moet ook zijn jaarlijkse bijdrage betalen. Regel is: wie eerst komt, eerst maalt.

Waar kan men een .be aanvragen?

Niet meer bij DNS België, zoals voorheen. Wel uitsluitend bij één van de erkende zelfstandige 'agenten'. De lijst van agenten (er hebben er zich ongeveer 300 aangemeld bij DNS) is te vinden op www.dns.be. Je kan er links vinden naar de websites van de agenten. Zij spelen de aanvragen door naar DNS.

Hoeveel kost een .be?

De richtprijs van DNS naar de agenten toe bedraagt 1.000 frank. Maar samen met de administratiekosten van de agenten wordt verwacht dat een .be-domeinnaam gemiddeld zo'n 2.500 frank per jaar zal kosten (inclusief btw).

Welke domeinnaam kan?

Alles is toegelaten. Er zijn enkel een aantal technische beperkingen. Namen met minder dan twee karakters worden niet geaccepteerd. Ook geweigerd worden domeinnamen die bestaan uit andere karakters dan 'a tot z', 'A tot Z', '0 tot 9' of '-'. De naam mag niet beginnen met een '-'.

Kan ik een .be overkopen?

Doorverkopen van .be's is niet toegelaten. Het massaal registreren van domeinnamen van bekende merken of bedrijven om hier later een lucratief handeltje in op te zetten, is expliciteit verboden.

Verwacht u veel aanvragen?

Momenteel zijn er 41.000 .be-domeinnamen geregistreerd bij DNS. Ik verwacht dat dit aantal na maandag snel de 100.000 zal halen. Ter vergelijking: in Nederland zijn er momenteel 500.000 .nl-domeinnamen geregistreerd. In Duitsland (.de) zo'n 3,6 miljoen.

Zijn er wachttijden?

Hoewel de stormloop de eerste dagen gigantisch zal zijn, verwacht ik geen grote problemen. Er kunnen tot 3.000 aanvragen per uur verwerkt worden. Nadat u uw aanvraag bij een agent hebt gedaan en de agent de aanvraag naar DNS heeft doorgestuurd, zou de naam na enkele seconden geactiveerd moeten zijn.

Wat met mijn oude .be?

Voor de bedrijven die al een .be-domeinnaam hadden in het oude systeem, verandert er niets. Ze behouden hun naam, maar zullen op het moment dat ze hun naam voor een jaar willen verlengen, dit moeten doen bij een agent en niet meer bij DNS rechtstreeks.