CVP Bornem verjongt schepencollege

De CVP-partijraad heeft woensdagavond de CVP-gemeenteraadsleden aangeduid die worden voorgedragen voor een schepenambt in de nieuwe bestuursperiode. Drie nieuwe gezichten en een opvallende verjonging springen meteen in het oog.

Taf Pauwels

BR>Greet De bruyn (32), Dirk Hoofd (34) en Paul De Ost (48) worden in principe de drie nieuwe schepenen in het homogene Bornemse CVP-schepencollege dat tijdens de raadszitting van 3 januari wordt geïnstalleerd.

Werner Meskens (48), al zes jaar schepen, behoudt zijn schepenzetel, net als Bernadette Boeykens (42). Zij is drie jaar geleden in het schepencollege gekomen in de plaats van de ontslagnemende Modest De keersmaecker. Frans De Bruyn (61) en Gil Van den Berghe (48) verdwijnen uit het bestuur. Ook Monique De Ryck (55), nu nog eerste schepen, verdwijnt uit het college. Zij wordt vanaf 1 april de nieuwe OCMW-voorzitter.

Met Greet De bruyn en Dirk Hoofd treden alleszins jonge mensen aan. Greet zat ook de voorbije zes jaar al in de gemeenteraad en zij is duidelijk een boegbeeld van de jeugd. Ook al zijn de bevoegdheden tussen de schepenen nog niet verdeeld, dan hoopt zij alleszins schepen van Jeugd te mogen worden.

Dirk Hoofd is een nieuwkomer in de raad. Dat hem meteen een schepenambt wordt toevertrouwd, is wel een verrassing. Van de nieuwe CVP-raadsleden uit deelgemeente Hingene is hij de man die het grootste aantal voorkeurstemmen behaalde. Dat gaf bij de partijraad van de CVP wellicht de doorslag. Daardoor valt de andere kandidaat van Hingene, Gil Van den Berghe, nu nog schepen van Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking, uit de boot.

Paul De Ost, de derde nieuwkomer in het schepencollege, is de man die het verenigingsleven in het gehucht Branst nieuw leven inblies. Ook hij behaalde met meer dan achthonderd voorkeurstemmen een zeer mooie score en de hoogste in Branst. Hij verdrong op die manier Frans De Bruyn, nu nog schepen van Cultuur en vertegenwoordiger van Branst in het college.

"Ik stel vast dat de vijf raadsleden die als schepen worden voorgedragen de vijf raadsleden zijn die na de burgemeester het hoogste aantal voorkeurstemmen behaalden. De stem van de kiezer is dus wel degelijk gevolgd bij de voordracht", aldus de schepen in spe.

Nu in het nieuws