Provincie laakt kiescampagne OCMW-voorzitter Sint-Gillis-Waas

"Dat OCMW-voorzitter Eric De Keyzer de bewoners van het OCMW-rusthuis vroeg om zijn foto aan hun raam te hangen, is op zijn minst laakbaar te noemen. Al is het niet bewezen dat hij daarmee hun kiesgedrag heeft beïnvloed."

Hans De Ruyck

BR>Zo oordeelde de deputatie donderdag over een klacht van lijsttrekker van Ploeg Hugo Stuer. OCMW-voorzitter De Keyzer (CVP) verstuurde op 12 september een brief, met een foto van hem erbij. "Graag zou ik die foto voor jouw venster willen zien staan als ik in jouw straat passeer", voegde hij er niets verhullend aan toe.

Stuer vond het ongehoord dat de brief ook bezorgd werd, door OCMW-personeel nota bene, aan de bewoners van het rusthuis en steuntrekkers. "Mensen dus die afhankelijk zijn van de beslissingen van de voorzitter." De Keyzer ontkende dat hij specifiek OCMW-steuntrekkers had aangeschreven en zo misbruik had gemaakt van vertrouwelijke bestanden.

De deputatie achtte het zeer aannemelijk dat de rusthuisbewoners zich onder druk gezet voelden om de foto te plaatsen. "Dat betekent nog niet dat ze ook voor hem gestemd hebben." Te meer daar de foto's al na drie dagen op bevel van de OCMW-secretaris zijn verwijderd. Bovendien is voor een wijziging in de zetelverdeling minstens een verschuiving van 78 stemmen nodig. "Het is weinig waarschijnlijk dat 78 van de 90 rusthuisbewoners zich door het schrijven hebben laten beïnvloeden om voor De Keyzer en zijn CVP-lijst te stemmen", aldus de deputatie.

Nu in het nieuws