Borgerhoutse groenen willen dissidenten in fractie houden

Stef Lauwers (Agalev) blijft vertrouwen hebben in de twee dissidente raadsleden, Amir El Kabdani en Mohamed Sidi Habibi. "Zij willen als onafhankelijken in de Borgerhoutse Agalev-fractie blijven", aldus Stef Lauwers.

Sacha Van Wiele

BR>Het opstappen van Amir El Kabdani en Mohamed Sidi Habibi uit Agalev heeft zware gevolgen voor de onderhandelingen over een bestuursakkoord in Borgerhout. De groene fractie dreigt met het ontslag van beiden te worden gehalveerd van vier naar twee zetels.

Stef Lauwers was op de hoogte van het opstappen van El Kabdani en Sidi Habibi. Volgens hem namen ze dit initiatief uit onvrede met Agalev-Antwerpen over de schepenkandidatuur van Fatima Bali en de uitspraak van Agalev-lijsttrekster Chantal Pauwels.

"Zij hebben duidelijk gesteld dat ze met ons geen problemen hebben", aldus Stef Lauwers. "Daarom vragen ze om als onafhankelijken lid te blijven van de Agalev-fractie in de districtsraad van Borgerhout. Zij willen de meerderheid niet in gevaar brengen."

Stef Lauwers geeft wel toe dat het wel een schizofrene situatie is. Het ondergraaft wel de sterke positie van de groenen in Borgerhout. Agalev kwam in Borgerhout als grootste democratische fractie uit de districtsraadsverkiezingen van 8 oktober. Maar met het ontslag van beide raadsleden dreigt de fractie terug te vallen van vier naar twee zetels in de districtsraad.

"Het zal zeker niet eenvoudig zijn om deze situatie uit te leggen aan de coalitiepartners", zegt Stef Lauwers. "Onze eis om de districtsraadsvoorzitter te leveren, zal ook moeilijker hard te maken zijn. De volgende dagen gaan we dat met de andere partijen bekijken."