Districtsraad Hoboken wil opnieuw naar de buurten gaan

Hoboken is het eerste Antwerpse district waar de politieke partijen tot een consensus zijn gekomen. Tenzij de achterbannen nog roet in het eten gooien, zwaaien SP, VLD, CVP en Agalev vanaf januari zes jaar lang de plak.

Joost Claessens

BR>Al meteen na de verkiezingen was het duidelijk dat Hoboken afstevende op een vierpartijencoalitie. Samen halen die immers 11 van de 21 zetels. Het Vlaams Blok (9 zetels) en de Partij van de Arbeid (één zitje) belanden in de oppositie.

SP'er Marc Van Muylem blijft districtsraadsvoorzitter en neemt ook het seniorenbeleid voor zijn rekening. Herman Wellens (VLD) wordt eerste ondervoorzitter en gaat zich bezighouden met openbare werken en cultuur.

John van der Linden (CVP) ontfermt zich over het jongerenbeleid, terwijl Jef Van Meensel (Agalev) groenvoorziening toegeschoven krijgt. De SP levert ten slotte een tweede mandataris in de persoon van Johan Felix op lokaal sportbeleid. Elk bureaulid zal ook adviesbevoegdheid krijgen voor stedelijke aangelegenheden zoals veiligheid en financiën.

Doelstellingen

De partijen werkten ook een beleidsnota met negen doelstellingen uit voor Hoboken. Enkele concrete punten daarin zijn de extra aandacht voor het winkelcentrum Kapelstraat-Kioskplaats, behoud van de bestaande groenzones en een mobiliteitsplan dat het zware vrachtverkeer uit het centrum moet houden.

"We willen vooral weer naar de buurten gaan en zien wat de noden daar zijn", aldus Marc Van Muylem, die beseft dat het menens is. "Het is al vijf over twaalf, misschien wordt besturen na de volgende verkiezingen helemaal onmogelijk."

Om het tij te keren krijgt het district een nettobudget van 55 miljoen frank. "Dat is goed voor de heraanleg van twee kleine straten", sneert Jef Van Meensel. Het nieuwe districtsbureau wil dan ook een maandelijks contact met het schepencollege en hoopt dat het budget met de jaren zal groeien.

Nu in het nieuws