De emotionele vrouw is maar een illusie

"Mannen zijn minder emotioneel dan vrouwen, zo luidt de in brede kring gangbare opvatting: veel minder dan vrouwen zouden mannen immers angst, verdriet of teleurstelling kennen. Maar dat is een illusie," concludeert de Nederlandse psychologe Monique Timmers. Zij voerde een onderzoek waaruit blijkt dat man en vrouw dezelfde emoties voelen. Er zijn alleen verschillen in de manier waarop zij die laten zien. "Je zou denken dat dat bekend was, maar gek genoeg is nooit systematisch onderzoek gedaan naar de oorzaken van de emotionele verschillen tussen mannen en vrouwen," geeft Timmers aan. "Uit mijn onderzoek blijkt dat de stereotiepe 'emotionele vrouw' niet bestaat. Vrouwen zijn net zo boos als mannen. Mannen voelen angst, verdriet en teleurstelling op dezelfde manier als vrouwen. Toch uiten mannen hun boosheid vaker, en tonen vrouwen weer vaker angst of verdriet. Mannen richten hun boosheid ook direct op het onderwerp van hun woede, terwijl vrouwen liever een omweg nemen. Thuis vertellen wat hen is overkomen, in plaats van iemand rechtstreeks aanspreken." Voor elke emotie is er ook een motief, al is dat niet bewust, zo leert het onderzoek. De vrouw denkt eerder aan de relaties met anderen, de man heeft doorgaans meer oog voor macht. "Vrouwen zijn meer dan mannen bezig met de gevolgen van het uiten van emoties. Als ze boosheid tonen, zijn ze bezorgd over wat de ander wel niet van hun denkt," zegt Timmers. "Hebben mannen en vrouwen dezelfde motieven, dan vallen de verschillen weg."
BR>
MEEST RECENT