Vilvoordse coalitie is voorbeeld voor Vlaamse rand

Print
Jean-Luc Dehaene heeft de steun van zijn partij voor de coalitie die hij in Vilvoorde heeft afgesloten met twee gewezen verkozenen van het FDF. Dat bleek maandag na afloop van het CVP-partijbureau. Een groep VLD- en VU-jongeren kwam er betogen tegen de Vilvoordse coalitie. Zij vinden het onaanvaardbaar dat in een Vlaamse stad een meerderheid wordt gevormd en een burgemeester wordt voorgedragen met expliciete steun van twee mensen die zijn verkozen op de FDF-lijst.
BR>De CVP wijst erop dat beide betrokkenen het FDF de rug hebben toegekeerd. Dat zij de coalitie steunen is voor de partij een goede zaak voor Vilvoorde en een voorbeeld voor de Vlaamse rand rond Brussel.
"Het gaat immers om twee mensen die manifest afstand nemen van de anti-Vlaamse houding van het FDF en bewust kiezen voor een goede integratie van anderstaligen in Vlaanderen", aldus partijvoorzitter Stefaan De Clerck. Hij is er zeker van dat Vilvoorde goed bestuurd zal worden.
De afgelopen dagen kwamen er verschillende negatieve reacties op de coalitie in Vilvoorde. Maandag verspreidde het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) een mededeling waarin het Dehaene hekelt. "Dat Dehaene zijn persoonlijke loopbaanplanning voorrang geeft boven de geloofwaardigheid van de CVP, het Vlaamse karakter van Vilvoorde en een eerlijke houding tegenover de kiezers is voor onze gewezen premier wellicht een detail", aldus het OVV.

Ex-FDF'ers zetelen in intercommunales


Naast Jean-Luc Dehaene zijn ook de namen bekend voor de belangrijkste functies in de bestuursploeg die op 1 januari aantreedt. De ex-FDF'ers zetelen in intercommunales. In de coalitie van CVP-SP-Agalev en Onafhankelijken (ex-FDF) zijn de belangrijkste mandaten al onderling verdeeld. De twee ex-FDF-leden Jean Vermote en Monique Gob-Devuyst krijgen later een mandaat in een intercommunale.
Als de lopende klachten en onderzoeken de vroegere premier niet meer in nauwe schoentjes brengen, kan Jean-Luc Dehaene burgemeester van Vilvoorde worden. Bij de blijvers horen Albert Absillis (nu eerste schepen), Marc Van Asch (financiën) en Anneliese Simoens (jeugd en cultuur). Hun toekomstige bevoegdheden kunnen nog veranderen of uitgebreid worden.
Ook bij de blijvers wordt OCMW-voorzitter Marc De Valck vernoemd. De sociale huisvestingsmaatschappij Intervilvoordse krijgt een nieuwe voorzitter en daarvoor circuleert de naam van CVP'er Patrick Boone.
Voor de socialisten gaan de schepenambten naar kopman Hans Bonte, Guy Ceuppens en oud-burgemeester Ernest De Bock. Sociale zaken, onderwijs en sport worden hun bevoegdheden.
Agalev heeft één schepen in het college en die zetel gaat naar Magda Van Stevens. Leefmilieu is haar wens en die wordt ook ingewilligd.

MEEST RECENT