Wijzen geven laatste tips mee aan coalitiepartners

Informateurs Joz Wijninckx en Andries Kinsbergen sloten met enige trots hun bemiddelingsopdracht af. Na drie weken woelige onderhandelingen kwamen de onderhandelaars van SP, VLD, CVP en Agalev tot een akkoord. "Het is nu aan de brede democratische meerderheid om het tij in Antwerpen te keren en de bruine pest te bestrijden", aldus de strijdlustige Joz Wijninckx. Voormalig minister van Pensioenen Joz Wijninckx (SP) en ere-gouverneur en minister van Staat Andries Kinsbergen (VLD) werden door SP-voorzitter Patrick Janssens verzocht om Antwerpen uit het politieke slop te halen. Beiden gingen daar onmiddellijk op in. Drie weken geleden stapte de VLD uit de onderhandelingen. De eisen van de liberalen zijn strikt, ofwel een VLD-burgemeester of de groenen uit de coalitie. Patrick Janssens (SP) zag dit samen met CVP en Agalev niet zitten. "We kregen dus de opdracht om de vier partijen opnieuw rond de tafel te krijgen", zegt Andries Kinsbergen. "De onderhandelingen verliepen niet altijd eenvoudig, maar ik ben blij dat we met succes onze opdracht hebben afgesloten. Ik feliciteer de onderhandelaars met hun benadering van het probleem. Zij hielden in hun zoektocht naar een consensus steeds het belang van de stad voor ogen."

Sacha Van Wiele

BR>

Transvaal-akkoord

De eindspurt naar een consensus vond plaats in de woning van huidig schepen Erwin Pairon (Agalev) en krijgt daarom dan ook de naam Transvaal-akkoord mee, verwijzend naar de straatnaam. De SP behoudt de burgemeester, het OCMW-voorzitterschap en twee schepenen (onderwijs, sociale zaken, jeugd). De VLD heeft vier supermandaten met financiën, ruimtelijke ordening en integrale veiligheidszorg. Cultuur en personeelsbeleid gaan naar de CVP. Twee plaatsen in het college worden gevuld door Agalev. De groenen hebben de bevoegdheid over sport, leefmilieu en sociale huisvesting. Volgende week beginnen de inhoudelijke onderhandelingen in drie werkgroepen. "Het is de plicht van de democratische meerderheid om het tij te keren", aldus Joz Wijninckx. "Een grote gebondenheid binnen het college is de enige manier om de bruine pest te bestrijden. Ik hoop dat elk collegelid afstapt van zijn eigen speelgoed en als een ploeg verder gaat. Mijn hoop is dat de partijen ons over zes jaar niet meer nodig hebben. In 2000 waren we misschien oude krokodillen, maar in 2006 zijn we dinosauriërs."

Nu in het nieuws