Burgemeesterssjerp blijft knelpunt vorming coalitie in Schilde

In Schilde lijkt een bestuursakkoord niet veraf. Het kartel van CVP en VU-ID kan zich voor vijfennegentig procent vinden in de VLD-programmatekst. Wie burgemeester wordt, blijft onduidelijk. Na de jongste onderhandelingen van woensdag 15 november tussen CVP/VU-ID en VLD/Agalev trokken beide groepen zich terug voor een inhoudelijke bezinning. De tekst die de VLD daarop klaarstoomde, draagt in grote lijnen de goedkeuring weg van de CVP en van VU-ID. Tijdens een bijeenkomst van het kartel werd een aantal aanpassingen en verduidelijkingen gesuggereerd. "Het is een kwestie van punten en komma's", zegt CVP-onderhandelaar Luc Peeters. "Voor het overige kunnen beide kartelpartners de tekst perfect bij hun achterban verdedigen." Zodra alle partijen het bestuursprogramma hebben aanvaard, kunnen de mandaten worden verdeeld. Dat belooft een moeilijke klus te worden. Zowel huidig CVP-burgemeester Dirk Nuyts als Yolande Avontroodt (VLD), lijsttrekker van de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad, zijn kandidaat voor de burgemeesterssjerp. In Antwerpen redde de CVP de coalitiebesprekingen door één schepenambt aan Agalev af te staan. "Een bewijs dat het met de machtsgeilheid van de CVP best meevalt", aldus Luc Peeters. "Omdat politiek een proces is van geven en nemen, hoopt de CVP van Schilde dat de gulheid niet altijd van één kant hoeft te komen".

Guy Van Gestel

BR>