Herentals breekt band tussen bib en cultuur

De bevoegdheden in het nieuwe schepencollege zijn verdeeld. Zwaargewicht is burgemeester Jan Peeters (SP). Op zijn deurplaatje komt een halve pagina functies waaronder financiën, burgerlijke stand en alle veiligheidsaspecten. Opvallend is dat de cluster van functies rond toerisme, cultuur, jumelages, Europese zaken en bibliotheken is gesplitst. Eerste schepen Guy Paulis (VLD) krijgt naast personeel en middenstand ook verantwoordelijkheid voor Europese zaken. Deze post krijgt een nieuwe invulling. De liberaal Paulis moet vooral op zoek naar Europese centen. Die zitten op Vlaams niveau bij zijn blauwe partijgenoot Patrick Dewael. Andere 'internationale betrekkingen' zijn toerisme en jumelages. Toerisme komt toe aan sportschepen Wies Verheyden (SP). In de visie van de nieuwe bestuursploeg moet de zweminfrastructuur van het Netepark de motor worden van het Herentalse toerisme.

Jef Van Den Bosch, Bart Timperman

BR>De feestelijke contacten met de zustersteden in Frankrijk, Duitsland en Nederland moeten verzorgd worden door cultuurschepen Roger Van Nuffel (VLD). De oud voetbalvoorzitter ontpopt zich tot duizendpoot met ook nog jeugd, archiefwezen, markten en foren, het kunstonderwijs en landbouw in zijn portefeuille. Traditioneel hoort de bibliotheek bij de afdeling cultuur. Die band is verbroken omdat ze ook in het verleden niet vanzelfsprekend was. De grote verhuis naar de nieuwe Herentalse boekentempel wordt volgend jaar geleid door milieu- en mobiliteitsschepen Kris Peeters (Agalev). Fons Vercalsteren (SP) waakt over openbare werken en ruimtelijke ordening. De enige vrouw in het college Anne-Mie Hendrickx (SP) vertegenwoordigt de zachte sector met sociale zaken, huisvesting, gelijke kansen, OCMW en gezondheidszorg.

Nu in het nieuws