Coalitie in Grobbendonk verdeelt taken

De nieuwe VLD-CVP-coalitie die volgend jaar in Grobbendonk aan de macht komt, heeft alle taken verdeeld. Kandidaat-burgemeester Herman Wouters (VLD) en zijn ploeg tellen de dagen nu af om er begin volgend jaar in te vliegen. De VLD krijgt vijf van de zes zetels in het schepencollege. Burgemeester Herman Wouters wordt bevoegd voor burgerlijke stand, politie, brandweer en personeel. Senator Martine Taelman wordt eerste schepen en staat in voor het sociaal beleid, inclusief het toezicht op het OCMW, onderwijs, permanente vorming, inspraak van de burger en informatie. Uittredend schepen Paul Van Rompaey krijgt financiën, landbouw, KMO, middenstand, en industrie. Alex Van Peer wordt schepen van sport, recreatie en toerisme, ontwikkelingssamenwerking en informatica. De negentienjarige studente Leen Weyers wordt schepen van jeugd en cultuur. De CVP krijgt een schepenzetel en het OCMW-voorzitterschap. Armand Bloemen wordt schepen van openbare werken, milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting en verkeer. Het OCMW-voorzitterschap is toegewezen aan Simonne Delen.

B.T.

BR>

Nu in het nieuws