Agalev-leden in Antwerpen twijfelen tussen oppositie en deelname coalitie

Agalev beleefde donderdagavond een woelige informatievergadering met de leden. Eén strekking verkiest een oppositiekuur, de andere ziet een deelname aan de coalitie wel zitten. Een aantal Agalev'ers heeft problemen met het verlies van het OCMW-voorzitterschap aan de SP. Het debat van donderdag verliep heviger dan de discussie van maandag over het voorstel van de twee informateurs. Sommige groenen zijn niet blij met de zware bevoegdheden voor de VLD. Zij vrezen voor een rechts beleid in de stad. Anderen hebben geen problemen om met de liberalen in één coalitie te zitten. Volgens hen kan Agalev zo toch nog voldoende invloed uitoefenen. Ook het afgeven van het OCMW-voorzitterschap zit een aantal leden hoog. "Het was een soms emotionele en kritische vergadering", zegt Chantal Pauwels. "De leden benadrukten dat ze een inhoudelijk debat eisen van de onderhandelaars. We zullen het akkoord op het einde van de rit evalueren. Pas dan bekijken we of de krachtlijnen van het bestuursakkoord ook de onze zijn. Het partijbestuur zal onderzoeken of we een tussentijds ledencongres organiseren. De leden kunnen dan bijsturen waar ze dat nodig vinden."

Sacha Van Wiele

BR>

Nu in het nieuws