Meer breuken door drinken van frisdrank

Bij recent Amerikaans onderzoek is een verband vastgesteld tussen het veel drinken van frisdranken en het risico op het breken van botten. Vooral cola en limonade vergroten het risico. De vorsers ondervroegen 460 meisjes van gemiddeld 15 jaar oud.

BR>De resultaten staan in het vakblad Archives of Pediatric and Adolescent Medicine.

Het blad Test-Gezondheid, dat de resultaten summier publiceert, vraagt dat de scholen het goede voorbeeld geven en de verkoop van ongezonde frisdranken stopzet.

Een verklaring voor het verband is er nog niet. Een mogelijke verklaring is de aanwezigheid van fosforzuur in sommige limonades en vooral cola. Fosforzuur onttrekt calcium aan het skelet.

Een andere mogelijke verklaring is dat meisjes, die veel limonade drinken minder melk tot zich nemen en dus minder calcium binnenkrijgen om hun skelet op te bouwen. Om problemen van botontkalking op volwassen leeftijd te voorkomen moet men al op jonge leeftijd zorgen voor een stevig skelet.

Nu in het nieuws