Onderhandelingen bij Hörmann weer stopgezet

De onderhandelingen tussen vakbonden en directie van poortenfabrikant Hörmann zitten weer in het slop. De plaatselijke directie heeft van de hoofdzetel in Duitsland niet langer een mandaat om met de vakbonden te praten over een besparingsvoorstel. Naar verluidt vindt de Duitse directie het niet langer zinvol om nog te onderhandelen. Hoe het nu verder moet is voor niemand duidelijk. Er zijn geen nieuwe gesprekken gepland.

BR>

De problemen bij het metaalconstructiebedrijf en producent van metalen wentelpoorten Hörmann slepen nu al ruim twee jaar aan. Op 1 november waren vakbonden en directie opnieuw rond de tafel gaan zitten. Die gesprekken kwamen er onder impuls van de handelsrechtbank van Tongeren nadat Hörmann vorig jaar een aanzienlijk verlies van ruim 95 miljoen frank had geleden. Die gesprekken hebben niet tot een resultaat geleid. Twee weken geleden heeft het Duitse moederbedrijf laten weten dat de plaatselijke directie, die gisterennamiddag niet voor commentaar bereikbaar was, niet langer een mandaat heeft om te onderhandelen.

Hoe het nu verder moet is onduidelijk. Uit goede bron kon de redactie gisteren vernemen dat het orderboek van Hörmann goed gevuld is en dat er veel bestellingen zijn. Werk is er alvast genoeg, zo weet dezelfde bron.

Besparing

Voor de ruim 300 werknemers van Hörmann blijft inmiddels de onduidelijkheid. Ruim twee jaar geleden stuurde de directie al een brief naar het personeel waarin een somber beeld werd opgehangen van de gezondheidstoestand van het bedrijf. De directie van het bedrijf vroeg toen een aanzienlijke inlevering van het personeel en over die inlevering is tot nu gebakkeleid.

De kern van dat besparingsvoorstel is het drukken van de kosten en het verhogen van de productiviteit. Over een aantal punten kon echter geen overeenstemming bereikt worden.

In mei bereikten directie en vakbonden dan toch, na maanden van moeizaam onderhandelen, een akkoord. Het voorstel tot collectieve arbeidsovereenkomst werd echter tijdens een stemming met overgrote meerderheid verworpen.

Nu in het nieuws