Handelskamer blijft optimistisch over conjunctuur

Ondanks de problemen bij heel wat beursgenoteerde bedrijven uit de 'nieuwe economie' blijft de Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg rotsvast geloven in de toekomst van internet- en andere technologiewaarden. De conjunctuurcommissie beschouwt de recente koersdalingen als groeipijnen en stelt dat de conjunctuur hierdoor zeker geen terugval zal kennen.

BR>

«Wat er momenteel gebeurt bij Lernout en Hauspie en andere technologiebedrijven is uiteraard allerminst positief,» zegt Johann Leten, directeur van de Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg. «De situatie is niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de investeerders. Tal van beursintroducties zijn destijds gebeurd in een bijna euforische context, waardoor hun beurswaarde werd gebaseerd op een beloftevolle toekomst, en niet op de reële mogelijkheden. Daarbij komt het 'spel' dat momenteel wordt gespeeld met beursgenoteerde bedrijven. De druk om elk kwartaal met overtuigende bedrijfsresultaten uit te pakken is enorm groot. Daardoor is de beurswaarde vaak niet wat ze zou moeten zijn, namelijk een evaluatie van de geleverde prestaties. De nieuwe economie en ook het potentieel ervan op de aandelenmarkt, werd overschat. De 'goden' zijn nu van hun voetstuk gevallen.»

Geen paniek

«Toch is deze situatie geenszins aanleiding om in paniek te raken,» aldus nog Johann Leten. «We mogen niet de fatale inschattingsfout maken om deze technologiewaarden op lange termijn te onderschatten. Het aantrekken van kennis en kapitaal moet onverminderd doorgaan. Nu de hype voorbij is, zal het 'gezond boerenverstand' terugkeren. Beleggers zullen opnieuw oog krijgen voor factoren als de degelijkheid van de producten, stabiliteit van de onderneming of de visie van het management. Een nieuwe beurscultuur, waarin realisme centraal staat, is aangebroken.»

De handelskamer ziet in de recente ontwikkelingen geen enkele reden voor een terugval van economische conjunctuur. «Na een zwakkere periode in september en oktober, ziet het eerste kwartaal van 2001 er veelbelovend uit,» zegt Karlien De Turck, de nieuwe stafmedewerkster van de Kamer voor Handel en Nijverheid. «Ondanks blijvende problemen als de hoge sociale lasten, het zwartwerk en de zogenaamde arbeidsparadox, is het herstel in Limburg ingezet.»

Deze trend heeft te maken met een waardetoename van de export, maar ook op sectorieel niveau is de toekomst rooskleurig. «De bouwsector verwacht een beduidende opwaartse impuls vanwege de nieuwbouwmarkt voor bedrijfsgebouwen,» verduidelijkt Karlien De Turck. «Ook in de autosector zijn de structurele negatieve tendensen achter de rug.»

Nu in het nieuws