Nieuw schepencollege in Boechout zonder vrouwen

Print
De moeizame coalitievorming liet tijdens de raadszitting duidelijk nog sporen na. In het vragenhalfuurtje kreeg burgemeester Mariën enkele pijnlijke vragen voorgeschoteld. Inmiddels zijn de namen van de schepenen en hun bevoegdheden bekend. Albert Mariën (VLD) krijgt als burgemeester financiën, politie, personeel, burgerlijke stand en derde leeftijd. Eerste schepen wordt Fred Entbrouxk (VU). Hij krijgt onderwijs, cultuur en toerisme, jeugd, inspraak en informatie. De bevoegdheden van tweede schepen Michel Bruyneel (CVP) zijn leefmilieu en waterbeleid, lokale economie, gezin en ontwikkelingssamenwerking. Sociaal beleid, tewerkstelling, huisvesting en ruimtelijke ordening gaan naar Wilfried Van Vlem (VU). Dirk Crollet (CVP) krijgt verkeer, land- en tuinbouw, feestelijkheden en sport onder zijn hoede. En Louis Mertens (VLD) wordt schepen van Openbare Werken. VU-voorzitter Koen T'Sijen krijgt het OCMW-voorzitterschap. Tijdens het vragenhalfuurtje werden vragen gesteld bij een door VLD en Agalev verspreid pamflet over de coalitiegesprekken. "Beide partijen verklaren daarin dat ze willen blijven samenwerken. Direct daarna laat de VLD Agalev vallen. Waar is de geloofwaardigheid", zo vroeg een naar eigen zeggen politiek onafhankelijke dame zich af. Ook het feit dat geen enkele vrouw in het nieuwe college zetelt, leidde tot verontwaardigde reacties.
BR>
MEEST RECENT