Schepenen kennen bevoegdheden

Print
De SP-CVP-coalitie bereikte een akkoord over de verdeling van de schepenbevoegdheden. Deze taakverdeling werd volgens burgemeester Freddy Willockx opgemaakt in overleg met de administratie. De gemeenteraad moet ze op 2 januari 2001 nog bekrachtigen.
BR>Burgemeester Freddy Willockx (SP) laat zich in met het departement gemeentelijk onderwijs, informatie en openbaarheid van bestuur, plechtigheden, internationale contacten en coördineert het veiligheidsbeleid, het syndicaal overleg, het ziekenhuisbeleid, het samenlevingsbeleid en de intercommunales.
Hunfred Schoeters (SP) neemt Financiën, Leefmilieu en Veiligheid onder zijn hoede. Urbain Vercauteren (SP) wordt schepen van Sport, Toerisme en Stadspromotie én Verkeer en Mobiliteit. Schepen Gaspard Van Peteghem (SP) krijgt Openbare Werken, Stadsanimatie en Arbeidsveiligheid onder zijn bevoegdheid. Christel Geerts (SP) legt zich toe op Sociale Zaken, Samenleving, Preventie, samenwerking met het OCMW en voor een deel het Gelijke Kansenbeleid.
Jos De Meyer (CVP) is de komende zes jaar schepen van Landbouw, Waterwegen, Groenbeleid, Recreatiepark De Ster, Gebouwen en Domeinen, Logistiek en Kerkfabrieken. Schepen Marc Heynderickx (CVP) doet er nog eens zes jaar Ruimtelijke Ordening bij. Hij wordt ook bevoegd voor Middenstand en KMO.
Annemie Wauman (CVP) wordt de nieuwe schepen van Cultuur. Ze krijgt er ook Jeugd, Personeel en gedeeltelijk het Gelijke Kansenbeleid bij. Ben Van Eynde (CVP) krijgt de bevoegdheden Burgerlijke Stand en Bevolking, Reiniging en Afval, Volksgezondheid, Schoonmaak en Begraafplaatsen.
Nu in het nieuws