Nieuwe topman Lernout & Hauspie gebruikt grove borstel

Print
Pol Hauspie treedt af als bestuurder van Lernout & Hauspie. Met hem verdwijnen ook Nico Willaert en Gastion Bastiaens uit de raad van bestuur. John Duerden, de nieuwe Amerikaanse topman van L&H gaat er hard tegenaan. Het duo Jo Lernout en Pol Hauspie wordt zelfs uiteengehaald. Duerden's initiatieven komen er op het moment dat het Iepers gerecht een opsporingsonderzoek begint naar eventuele inbreuken op de wetgeving bij het bedrijf.
BR>John Duerden hanteert de botte bijl. Na zijn bezoek bij L&H Korea heeft hij kennelijk voldoende materiaal bijeen om de verantwoordelijken voor de financiële constructies rond L&H eruit te zetten. Het gaat dan in eerste instantie om Pol Hauspie, de medestichter van het bedrijf. Hauspie heeft als boekhouder getekend voor de hele financiële structuur rond het bedrijf. Hij deed dat samen met Nico Willaert en Gaston Bastiaens, twee topmensen die eveneens uit de raad van bestuur stappen.
Hauspie verlegde zijn activiteiten tijdens de laatste jaren vooral naar het Verre Oosten. In Zuid-Korea en Singapore bouwde hij een netwerk van 'satellietmaatschappijen', zogenaamde LDC's (Language Development Companies), uit die flink betaalden voor licenties van L&H. Op die manier haalde L&H in het Verre Oosten liefst 25% van zijn omzet bijeen. Een strategie waarvoor de man nu kennelijk moet boeten.

Intern


Het ontslag van de drie kwam er na een advies van het interne auditcomité van de raad van bestuur. Dat heeft inmiddels feiten ontdekt "waarvan de externe auditfirma KPMG kennelijk niet op de hoogte was", zoals dat heet. Als gevolg daarvan was de positie van Hauspie, Willaert en Bastiaens onhoudbaar.
Ondertussen is het echter nog altijd niet bewezen dat er effectief strafbare feiten zijn gepleegd. Jo Lernout had het zelf altijd over intelligente zetten: "there's nothing wrong in being smart". (Het is niet verkeerd om slim te zijn). De Ieperse procureur des konings, Jean Marie Coppens werkte van zijn kant echter voldoende materiaal bijeen om een opsporingsonderzoek naar schriftvervalsing en inbreuken op de wetgeving inzake jaarrekeningen op te zetten.
Hij kan daartoe een beroep doen op de specialisten van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Georganiseerde Financiële en Economische Delinquentie (CDGEFID). Die kunnen het ingewikkelde financiële netwerk rond L&H onderzoeken. Coppens gaf toe dat er nog altijd "geen aanduidingen voor zijn dat er effectief misdrijven zijn gepleegd. Er zijn geen harde bewijzen. Het gaat in dit stadium alleen maar om vermoedens die uitgespit moeten worden." In deze fase van het onderzoek gaat het dus nog niet om een gerechtelijk onderzoek met een onderzoeksrechter die eventueel dwangmaatregelen zou kunnen nemen tegen het bedrijf.

S.AI.L


De S.AI.L Trust heeft van zijn kant beslist om zijn verdere expansie af te remmen. De Trust is een vzw die de bevordering van de spraaktechnologie beoogt. De activiteiten van de Trust werden permanent geassocieerd met L&H. Dit heeft te maken met het feit dat Lernout en Hauspie zelf in het verleden altijd zorgden voor de financiering van de Trust. Ze verkochten daartoe aandelen in L&H. Ex-premier Jean-Luc Dehaene is voorzitter van de Trust.

Nu in het nieuws