Yahoo moet Franse nazi-adepten weren

Print
De Amerikaanse internetprovider Yahoo moet dringend maatregelen nemen om te verhinderen dat Franse internetgebruikers nog langer nazi-artikelen te koop aanbieden op de veilingpagina van de portaalsite van Yahoo. Dat heeft een Franse rechter maandag beslist. Yahoo krijgt een periode van drie maanden om de nodige maatregelen te treffen. Indien de provider deze termijn overschrijdt, wacht een geldboete van 15.240 euro (615.000 frank) per dag.
BR>Op de online-veiling worden nazi-memorabilia als swastika's, films, dolken en uniformen te koop aangeboden. De Franse wet verbiedt het tentoonstellen of verkopen van racistisch getint materiaal en in het voorjaar van 2000 dienden enkele antiracistische organisaties klacht in bij een Franse rechtbank. 0p 22 mei verplichtte de rechter Yahoo om Franse surfers de toegang tot de veilingpagina, via de Amerikaanse portaalsite, onmogelijk te maken.
Yahoo slaagde er echter niet in een techniek te ontwikkelen om de toegang tot een wereldwijd toegankelijke website voor surfers met een welbepaalde doelstelling en nationaliteit te blokkeren en wordt nu door de rechter in gebreke gesteld.
Op 6 november deed een team van experten een aantal aanbevelingen om te bewerkstelligen dat de portaalsite vragen van Franse surfers naar nazi-artikelen via de zoekfunctie van de site niet zou behandelen. De experten plaatsten echter zelf vraagtekens bij de doeltreffendheid van de voorgestelde maatregelen.
Nu in het nieuws