SP Boom kiest voor verjonging in college

Print
Geen makkelijke, maar toch een geslaagde bevalling. De SP-leden hebben zich uitgesproken over de mandaten. Hendrik Van der Taelen (uittredend schepen) kreeg geen verlenging van zijn mandaat, Anita Ceulemans wel. Tweede SP-schepen wordt Ann Van Der Planken. Pedro Beckers wordt OCMW-voorzitter. Patrick Marnef blijft burgemeester.
BR>De algemene ledenvergadering heeft dus gekozen voor verjonging. Uittredend SP-schepen Hendrik Van der Taelen (67) behaalde geen tweederde van de stemmen om opnieuw schepen te worden. Zelf zou hij na twee jaar afstand doen van zijn mandaat, maar het werd hem niet gegund.
Anita Ceulemans volgt zichzelf op en behoudt haar bevoegdheden milieu en financiën. Daar komen investeringen, gezinsbeleid (buitenschoolse kinderopvang) en de aanleg van speelterreinen bij. Kersvers schepen Ann Van Der Planken zal zich bezighouden met ruimtelijke ordening, verkeer, herwaarderingsgebieden, cultuur en onderwijs.
Van de negen SP-verkozenen zetelt Daisy Nys om persoonlijke redenen niet. Eerste opvolger Rik Röttger komt in haar plaats. Pedro Beckers, nu al voorzitter van de gewestelijke maatschappij voor huisvesting Boom-Terhagen, wordt dus zeker OCMW-voorzitter. Of hij deze combinatie in de toekomst behoudt, zal later moeten blijken.
In mei van volgend jaar wordt de nieuwe raad van bestuur van de volkshuisvesting samengesteld. In het SP-CVP-bestuursakkoord is overeengekomen dat deze post in handen blijft van een SP'er. Voorts zetelen ook de SP'ers Danny De Saeger, Jan Van Buggenhout en Ingrid De Buyser in het OCMW.
Opvallend is dat Peter De Ridder aan de zijlijn blijft toekijken. Hij zegt dat dit een eigen keuze is. Hij aast nog wel op een zitje in het Vlaams parlement.
Nu in het nieuws