Vlaams Blok wil ook gesprek met informateur Kinsbergen

AntwerpenAndries Kinsbergen en Joz Wijninckx zijn in lokalen van de GOM-Antwerpen begonnen aan hun informatieopdracht met het oog op het weer vlot trekken van de Antwerpse coalitiegesprekken. Ondertussen heeft Vlaams Blok-fractieleider Filip Dewinter zichzelf ook als gesprekspartner aangeboden.

Roger Van Houtte

BR>De stedelijke

informateurs

Kinsbergen en Wijninckx hebben al gesprekken gehad met de belangrijkste partners, namelijk VLD-voorzitter Ludo Van Campenhout en de voorzitter van de Antwerpse SP-Koepel Jan Claes. Later volgen zeker ook gesprekken met de burgemeester en vertegenwoordigers van CVP en Agalev. Ze wensen geen inhoudelijke verklaringen af te leggen om de gesprekken niet te bezwaren.

Ondertussen heeft Filip Dewinter een brief geschreven aan minister van Staat Andries Kinsbergen. Hij rekent erop dat de informateur ook de grootste partij van de stad zal uitnodigen. "Ook al komt het Vlaams Blok volgens bepaalde traditionele partijen niet in aanmerking om deel uit te maken van het volgende stadsbestuur, toch lijkt het mij aangewezen dat u ook met de grootste partij van Antwerpen van gedachten zou wisselen over een aantal belangrijke Antwerpse thema's", schrijft Dewinter.

Volgens Dewinter heeft de winst van Vlaams Blok en VLD aangetoond dat een meerderheid van de Antwerpenaars thema's als veiligheid, properheid, fiscaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal hebben gesteld. Dewinter stelt zelfs gelijklopende standpunten vast bij VLD en Blok. Volgens hem moet de nieuwe bestuursploeg een afspiegeling zijn van de verkiezingsresultaten, en daar kan de informateur een bijdrage toe leveren.

De Antwerpenaars willen snel een antwoord op de problemen, zegt Dewinter, die de huidige toestand omschrijft als een vaudeville waarin het gaat om personen en partijen en niet om Antwerpen en de Antwerpenaars.

SP en VLD zeggen niet wakker te liggen van de aanvraag van het Blok. "Het is aan de informateurs om uit te nodigen", aldus Ludo Van Campenhout.

Nu in het nieuws