Zeewezen Vlaamse Gemeenschap staakt vanaf vrijdag

Vanaf vrijdag 14.00 uur gaan de ACOD-leden tewerkgesteld binnen Zeewezen Vlaamse Gemeenschap (afdelingen vloot, loodsen en scheepvaartbegeleiding) in staking. De eisen van de personeelsleden betreffen vooral problemen ten gevolge van de herstructurering, het personeelstekort, onvriendelijke arbeidsregeling ten gevolge van dat personeelstekort en de aanpassing van het geldelijk statuut. Tevens eist de vakbond een beter onderhoud van het materiaal, inclusief de schepen.

BR>De duur en de intensiteit van de actie is volgens de vakbond afhankelijk van de bereidheid van de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Het ACOD zal de evolutie van de staking dagelijks evalueren en op die basis beslissen over het vervolg en de vorm van de actie.

Nu in het nieuws