Tractebel wil geen fusie met Electrabel en/of Distrigas

Print
De algemene directie van Tractebel, de energiepijler van het Franse Suez Lyonnaise des Eaux, heeft beslist dat er geen fusie komt met Electrabel en/of Distrigas. Tractebel gaat wel zijn structuur stroomlijnen en zich uitsluitend contreren op zijn kernactiviteiten, zo zegt directievoorzitter Jean-Pierre Hansen.
BR>"De aanzienlijke ontplooiingen van de Tractebel groep sinds begin dit jaar hebben duidelijk getoond dat het industrieel plan efficiënt kan uitgevoerd worden binnen de huidige structuren van de groep. De fusie is evenmin aangewezen gezien de huidige evolutie van de markten ertoe aanzet om voor elk van hen de strategie en de operator te weerhouden die de beste garantie tot succes bieden", verduidelijkt Hansen de beslissing van de algemene directie van Tractebel.
Tractebel gaat zich in het vervolg dan ook concentreren op zijn kernactiviteiten: energie- en industriële diensten. Daarbovenop wordt de structuur gerationaliseerd, wat leidt tot verschuivingen binnen de groep. Om dat alles in goede banen te leiden voorziet de directie van Tractebel concreet een vijftal maatregelen.
Allereerst zullen de elektrische activa van Tractebel aangeboden aan Electrabel, om de ontwikkeling van laatstgenoemde in deze markt te ondersteunen. De gezamenlijke commerciële filialen van Tractebel en Electrabel worden eveneens volledig naar Electrabel overgeheveld. Concreet zijn dat het Scandinavische tradingfiliaal Scandic Energy en de verkoopsfilialen Deutsche Tractebel en Tractebel Polska.
Ten tweede zullen de synergieën tussen Electrabel en Distrigas verstevigd worden. Daarbij wordt Willy Bosmans, lid van de algemene directie van Tractebel benoemd als afgevaard bestuurder van zowel Electrabel als Distrigas. De vorige afgevaardigd bestuurder van Distrigas, J.P.-Depaemelaere, werd enige tijd geleden immers benoemd tot algemeen vertegenwoordiger van Suez voor Noord- en Centraal Europa.
Verder worden vier industriële ondernemingen van het Franse GTM - na de toenadering van deze Suez-dochter tot het Italiaanse Vinci - "in principe" overgeheveld naar Tractebel. Deze operatie, waarvan de voorwaarden nog moeten worden vastgelegd, zal worden voorbereid door Jacques Reyman, bestuurder-directeur van Fabricom.
Tenslotte besliste Tractebel om zijn niet-kernactiviteiten in de communicatie- en de afvalsector te herpositioneren. Eerstegenoemde activiteiten zullen worden verkocht aan Suez. De activiteiten in de afvalsector zullen worden verspreid over de Fabricom Groep en SITA, waarbij een deel van de verantwoordelijkheden zullen worden opgenomen door het managament van WATCO.

.

Nu in het nieuws