CVP en VLD Kontich akkoord over bevoegdheden

Print
De zitjes en bevoegdheden in het toekomstige Kontichse college zijn door de coalitiepartners CVP en VLD verdeeld. Een programmacommissie is aan het werk om de beleidsnota op punt te stellen.
BR>De CVP'er Jef Van linden - al dertig jaar actief in de Kontichse politiek als raadslid, schepen en van 1988 tot 1991 als burgemeester - bindt vanaf januari opnieuw de tricolore sjerp om. Naast burgerlijke stand en politie krijgt hij verkeer en informatie onder zijn bevoegdheid.
Annemie Kempenaers, dochter van huidig VLD-burgemeester Marus Kempenaers, zetelt voor de eerste keer in de raad en wordt meteen eerste schepen. Zij neemt cultuur, tewerkstelling en economie onder haar hoede. Tegelijk zal deze 38-jarige maatschappelijk assistente toezicht houden op het OCMW. Tijdens de huidige legislatuur was ze beheerder van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten.
Luc Blommaerts (CVP) wordt tweede schepen en zet zijn taak als schepen voor jeugd, onderwijs en sociale zaken de volgende zes jaar gewoon verder. Jef Plasmans was vroeger als CVP'er ooit schepen en zelfs burgemeester, maar zetelde de voorbije zes jaar voor KWA in de oppositie. Opnieuw gekozen, maar nu in de alliantie CVP-KW+, wordt hij schepen van Financiën.
Luc Abrams was lijstduwer bij de VLD, scoorde met 356 voorkeurstemmen het derde hoogst op deze lijst en dat levert hem het ambt van schepen van Middenstand, Sport en Feestelijkheden op. De laatste in de rij is huidig schepen Jos Jacobs (CVP). Hij blijft bij zijn vetrouwde materie: openbare werken en senioren.
De posten van milieu, landbouw, ondernemersoverleg en gezondheidszorg moeten de CVP-schepenen nog onderling verdelen. Wie bij de VLD toerisme krijgt, is ook nog niet uitgemaakt. Erna Depauw (CVP) blijft voorzitter van het OCMW.
CVP-voorzitter Leo Vermeulen: "Ook onze gekozene, dokter Luc Beaucourt, is een belangrijke functie toegewezen. Hem wordt een cel toevertouwd, die zich specifiek met de veiligheid in al haar aspecten gaat bezighouden."

.

Nu in het nieuws