VLD Schilde ontkent toenadering Blok

Print
"De VLD van Schilde twijfelt niet over het cordon sanitaire. Van toenadering tot het Vlaams Blok kan geen sprake zijn." Daarmee reageert kandidaat-burgemeester Yolande Avontroodt op geruchten als zouden binnen haar partij gesprekken met het Blok zijn aangeknoopt.
BR>Avontroodt zegt te spreken namens het voltallige VLD-partijbestuur van Schilde. "Laat hierover geen twijfel bestaan: het Vlaams Blok gaat wat ons betreft automatisch in de oppositie."
En wat doet de VLD met leden die daar anders over denken? Worden die onmiddellijk uit de partij gezet als ze praten met het Blok? "Eerst de draagwijdte van hun acties inschatten", tempert volksvertegenwoordigster Yolande Avontroodt. "Het is overigens de CVP geweest die het Vlaams Blok in een scheidsrechtersrol heeft geduwd door onmiddellijk na de verkiezingen om politiek-strategische redenen een kartel te vormen met de VU. Onze eigen samenwerking met Agalev steunt op inhoudelijke punten met behoud van onze eigenheid, terwijl in het kartel CVP-VU niet meer duidelijk is wie wat vertegenwoordigt."
Wat dat laatste betreft, wordt graag verwezen naar CVP-onderhandelaar Luc Peeters, die werkt op het Antwerpse schepenkabinet van VU'er Hugo Schiltz.
En Avontroodt concludeert: "Indien de CVP ons eerste en zeer billijk voorstel had aanvaard voor een proportionele mandatenverdeling volgens het systeem-D'Hondt, dan was het nooit zo ver gekomen."

.

Nu in het nieuws