SP Willebroek verdeelt bevoegdheden

Print
De vier SP-schepenen en de burgemeester, ook SP, hebben de bevoegdheden verdeeld. Marcel Borghijs behoudt de post van OCMW-voorzitter en ook Karel Muyshondt blijft voorzitter van de huisvestingsmaatschappij. Bij de CVP waren de bevoegdheidsverdelingen al eerder bekend.
BR>Belangrijkste vaststelling is dat burgemeester Elsie De Wachter de hele rits taken binnen sociale zaken afstaat. Dat departement had ze jarenlang onder haar hoede. Kersvers schepen Guido Kerremans neemt het nu van haar over. De burgemeester zelf wordt bevoegd voor openbare werken en ruimtelijke ordening, volksgezondheid, woningbouw, grondbeleid en industriële vestigingen. Ze blijft uiteraard verantwoordelijk voor de hulpdiensten.
Uittredend schepen Marc De Laet krijgt kunst en cultuur, bibliotheken en archief toegewezen. Hij blijft zijn taken van de laatste maanden verderzetten: burgerlijke stand, begraafplaatsen, personeel en tewerkstelling. Schepen Guido Kerremans krijgt naast sociale zaken de voogdij over het OCMW. Voorts is hij verantwoordelijk voor toerisme en de internationale samenwerking.
Karel Somers wordt schepen van Milieuzaken en Milieuvergunningen, Natuur- en Groenvoorzieningen, Reinigingsdienst & Afvalbeheer en Feestelijkheden. Schepen Marc Van Gyseghem tenslotte zal financiën & begroting, juridische aangelegenheden, sport en inspraak en informatie voor zijn rekening nemen.
Bij coalitiepartner CVP zijn de bevoegdheden eerder al verdeeld. Toon Van Dyck krijgt landbouw, KMO, middenstand, verkeer, mobiliteit en markten toegewezen. Sofie Bradt neemt jeugd en speelpleinwerking, informatica, contacten deelgemeenten, emancipatie en basiseducatie voor haar rekening. In principe maken burgemeester Elsie De Wachter en schepen Karel Somers halfweg de legislatuur plaats voor jongere krachten. Zo voert de SP haar verjonging door.

.

Nu in het nieuws