Heist pakt voor het eerst uit met schepen van Veiligheid

De nieuwe coalitie heeft de schepenbevoegdheden verdeeld. Daarbij valt op dat ook Heist-op-den-Berg voor het eerst een schepen van Veiligheid krijgt. Frans Van Herck neemt die taak op zich, samen met de bevoegdheid verkeer.

Pierre Anthonissen

BR>De rangorde van de schepenen is vastgelegd volgens hun anciënniteit in de gemeenteraad. Een andere nieuwigheid is dat de coalitiepartners hebben afgesproken om twee collegezittingen per week te houden, op maandag- en dinsdagnamiddag.

De installatie van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op maandag 2 januari om 19u. Tijdens die zitting worden de nieuwe schepenen officieel verkozen. Burgemeester Diane Verbist (CVP) krijgt dan de traditionele burgemeestersbevoegdheden van algemeen beleid, politie, brandweer. Zij blijft ook verantwoordelijk voor cultuur.

Eerste schepen Jef Marien (CVP) neemt ruimtelijke ordening, huisvesting, informatie, landbouw en energie op zich. Frans Van Herck (CVP) krijgt financiën en begroting, veiligheid en verkeer toegewezen.

Bert De Haes, Willy Vrijs en Willy Peeters nemen de overige CVP-schepenambten op zich. Bert De Haes wordt schepen van Burgerlijke Stand, Leefmilieu, Groenbeleid en Jeugd. Willy Vrijs neemt personeel, sociale zaken, Noord-Zuidbeleid, derde leeftijd en gezondheid voor zijn rekening. Willy Peeters is bevoegd voor onderwijs, bevolking en toerisme.

De VLD bekleedt twee schepenambten. Patrick Feyaerts wordt bevoegd voor openbare werken, Europese betrekkingen en informatica. Nadine Janssens tenslotte is verantwoordelijk voor middenstand en lokale economie, sport en recreatie en emancipatie.

Nu in het nieuws