Loopgravenoorlog van CVP en VLD speelt Blok in Schilde in de kaart

Print
Veertig dagen na de verkiezingen is er in Schilde nog altijd geen bestuursakkoord. Terwijl de partijen zich verder ingraven, zwellen geruchten over toenadering tot het Vlaams Blok aan.
BR>Na een relatieve windstilte van een aantal weken pikken de beide grote kartels in Schilde - CVP/VU-ID met negen zetels en VLD/Agalev met twaalf zetels - woensdagavond de draad van de besprekingen terug op. De verdeling van mandaten blijft een twistpunt. De CVP wil een fifty-fifty verdeling van de posten in het schepencollege en bij het OCMW, waarbij de burgemeester voor twee schepenen zou tellen. De VLD eist sowieso de burgemeesterssjerp, en gunt de CVP twee schepenmandaten. En da's nogal krap, wil ook de kartelpartner worden tevredengesteld.
Op inhoudelijk vlak willen de besprekingen evenmin vlotten. De CVP wil de verkavelingsstop in de groene gemeente, al jaren een doorn in het oog van de liberalen, niet zonder slag of stoot opgeven.
In dat moeilijke politieke klimaat durven sommigen, met name in het VLD-kamp, het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok opnieuw in vraag stellen. Marijke Dillen en de haren beschikken in Schilde over vier gemeenteraadsleden, genoeg om de VLD een comfortabele meerderheid te geven. "Met de ontembare ambitie van sommigen om burgemeester te worden, valt niets uit te sluiten", provoceert Marijke Dillen. Lokaal VLD-voorzitter en onderhandelaar Dirk Dielen ontkent in alle toonaarden dat er gesprekken in die zin werden aangeknoopt.
Bij andere VLD-verkozenen, en niet van de minsten, valt een ander geluid te horen. Indien de CVP niet tijdig 'bijdraait', zouden zij niet aarzelen om als minderheidskabinet de passieve steun van het Blok te aanvaarden. Het zit hen dwars dat door de huidige constructie zowel VU als Agalev bij de coalitievorming worden betrokken. "Een beloning voor kleine partijen die de kiezer niet heeft gewild", klinkt het uit de mond van deze gemeenteraadsleden, die niet met hun naam in de krant willen. Voorlopig lijkt voor de dissidente VLD'ers de 'dreiging' met het Vlaams Blok louter een spielerei, die bij gebrek aan steun van hogerop niet kan
worden hardgemaakt.
Agalev heeft bij monde van Paul Vanthillo al laten weten het kartel met de VLD onmiddellijk te zullen opblazen indien werkelijk met het Blok zou worden gepraat.

.

Nu in het nieuws