Jos Vinckx eerste schepen in Oud-Turnhout

Print
Met het aanduiden van Jos Vinckx (CVP) als eerste schepen is de verdeling van de schepenzitjes in Oud-Turnhout rond. Over het toekennen van de bevoegdheden bestaat nog geen duidelijkheid.
BR>Een ongemeen spannende politieke thriller overheerste in Oud-Turnhout de week na de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk kwam een coalitie tussen CVP, VLD en Agalev uit de bus. Kort daarna volgde de toekenning van het aantal schepenzetels aan de drie bestuurspartijen. Bij Agalev nemen Dirk Peeters en Greet Oris een schepenmandaat op. Voor VLD gaan Paul Versteylen en Anne Van De Heyning naar het schepencollege. Rudi Van Gompel wordt OCMW-voorzitter. Bij de CVP blijft Jef Kersemans burgemeester, terwijl Jos Vinckx eerste schepen wordt.
De voordracht van Vinckx gebeurde pas eind vorige week, nadat alle sociale organisaties binnen de CVP waren geraadpleegd. CVP-voorzitter Guido Geudens ontkent dat het er heeft gerommeld. "Er was natuurlijk een aantal mensen dat zekere ambities koesterde die onder deze coalitievorm niet kunnen worden waargemaakt. Maar een overweldigende meerderheid van de leden schaarde zich vanaf het begin achter het coalitieakkoord. Dat niet iedereen honderd procent gelukkig was met de zetelverdeling, is een andere zaak."
De verdeling van de bevoegdheden gebeurt pas in december. "Daarvoor moet onze burgemeester erbij zijn. Die is een maand met vakantie. Een aantal bevoegdheden wil de CVP naar zich toetrekken, eventueel als gedeelde bevoegdheden", verklaart Geudens.

.

Nu in het nieuws