Adam en Eva naar rijk der fabelen verwezen

Nieuw wetenschappelijk onderzoek verwijst de mythe van Adam en Eva naar het rijk der fabelen. De eerste vrouw ter wereld leefde ongeveer 143.000 jaren geleden, terwijl de eerste man pas 84.000 jaar later op het toneel zou verschenen zijn. De studie verschijnt in de novembereditie van het Amerikaanse vakblad "Nature Genetics". Dat de vrouwelijke erfelijkheidslijn terug te voeren is tot één vrouw (Eva), die ongeveer 143.000 jaren geleden in Afrika leefde en wiens genetisch profiel zich over ontelbare generaties wereldwijd heeft uitgebreid, wordt algemeen aanvaard door wetenschappers. Dat werd bestudeerd aan de hand van genetisch materiaal - met name mitochondriën- dat enkel via de moeder wordt overgedragen. Onder leiding van Peter Underhill van de Stanford-universiteit in Palo Alto is een internationaal onderzoeksteam nu op zoek gegaan naar de oorsprong van het Y-chromosoom, genetisch materiaal dat enkel bij de man voorkomt. Daarvoor werd een genanalyse uitgevoerd bij meer dan 1.000 mannen, verspreid over 22 geografische regio's in de wereld. Wat bleek: de mannelijke erfelijkheidslijn bleek eveneens terug te voeren tot één man (Adam), eveneens afkomstig uit Afrika, maar die zou slechts 59.000 jaren geleden geleefd hebben. De vorsers hebben reeds een verklaring klaar. Zij menen dat de menselijke chromosomen die vandaag de dag overheersen, zich op verschillende tijdstippen hebben ontwikkeld. De varianten van het Y-chromosoom die Eva verspreidde, werden slechts 84.000 jaar later overvleugeld door de versie van Adam. Pas dan kon de mannelijke chromosomen van Adam zich doorzetten en zich over de wereld verspreiden.
BR>

.

Nu in het nieuws