Ook in België ingrijpende klimaatverandering mogelijk

Print
De klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect kan op termijn ook in België ingrijpende wijzigingen met zich brengen. Volgens een 'pessimistisch' scenario komen er in de 21ste eeuw bij ons warme maar erg droge zomers en vrij zachte winters met meer regen.
BR>Prof. Jean-Pascal van Ypersele, verbonden aan de UCL te Louvain-la-Neuve en voorzitter van de werkgroep energie en klimaat binnen de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, haalde uit een studie die de zogenaamde ACACIA-groep maakte over mogelijke scenario's van klimaatverandering in Europa de simulaties naar voor die kunnen gelden voor België. Volgens het meest optimistische scenario stijgt de gemiddelde temperatuur in ons land in 2025 met 0,7 graad, in 2035 met 1,1 graad en in 2085 met 1,3 graad. De effecten inzake neerslag zijn verwaarloosbaar. Een pessimistisch scenario voorziet een toename van de temperatuur met 1,5 graad in 2025, met 2,9 graad in 2055 en met 4,5 graad in 2085. In de winter zou er 8 procent meer regen vallen in 2025, 15 procent meer in 2055 en 23 procent meer in 2085. 's Zomers is er wat regeval betreft nog geen wijziging in 2025, maar in 2055 zou er 17 procent minder regen vallen en in 2085 met 26 procent minder. Het is niet absoluut zeker dat de jongste overstromingen na zware regenval in Groot-Brittannië of de eerdere overstromingsrampen zoals in Venezuela of Mozambique al gevolgen zijn van het broeikaseffect, aldus Van Ypersele. Maar de meeste klimaatmodellen voorzien bij een opwarming van de aarde wel degelijk hittegolven (zoals België er de afgelopen jaren een paar kende) en ook intens geconcentreerde regenval die gemakkelijk aanleiding kan geven tot overstromingen (zoals in Groot-Brittannië).
Een combinatie van zeer droge zomers en winters met veel geconcentreerde regenval kan voor België als resultaat hebben een uitdroging van de bodem.

.

Nu in het nieuws