Klik-Pijn-Klik

Wie regelmatig een games-handleiding inkijkt, kan daarin bijna altijd lezen dat de sterke lichtflitsen van het game eventueel epilepsie-aanvallen kunnen veroorzaken. Vakbonden waarschuwen werkgevers dan weer dat te lang achter een computerscherm zitten, slecht kan zijn voor de ogen of de nek van werknemers en stress kan veroorzaken. Maar de meest bekende computerkwaal is ongetwijfeld

Repetitive Strain Injury

of kortweg

RSI

. Steeds meer computergebruikers kampen met een of andere vorm van de kwaal. Hoog tijd dus voor een stand van zaken.

BR>

Wat is RSI?

RSI is een verzamelnaam voor aandoeningen in nek, schouder, arm, pols en hand als gevolg van veelvuldige en langdurige overbelasting, doordat steeds dezelfde bewegingen gemaakt worden of dezelfde houding aangenomen wordt. Meestal wordt RSI in verband gebracht met het klikken met de muis - vandaar ook de vaak gebruikte term

muisarm

- maar eigenlijk dekt de term meer ladingen.

Wat zijn de symptomen?

Eigenlijk zijn er drie stadia te onderscheiden. In de beginfase gaat het om tintelende, gevoelige en vermoeide handen, polsen, armen, nek of schouders. Die klachten komen meestal voor tijdens of vlak na het werk. De klachten zijn meestal nog draaglijk maar gaan niet - zoals vaak gedacht - vanzelf over. In de tweede fase is de pijn meer alomtegenwoordig en niet langer gebonden aan bepaalde taken. De pijn kan variëren tussen een licht tintelend gevoel of brandende pijn en soms is er zelfs sprake van krachtverlies. Nek, schouders, armen, polsen en handen kunnen overgevoelig of gevoelloos worden. De pijn verdwijnt ook niet meer door normale avond- of weekendrust. In de laatste fase is er sprake van aanhoudende pijn, die niet meer verdwijnt. Werken is dan ook (bijna) niet meer mogelijk.

Wie is mogelijk slachtoffer?

RSI is bij uitstek een technokwaal. Wie met een computer werkt, maakt nu eenmaal vaak korte, repetitieve bewegingen. Maar ook andere mensen die regelmatig dezelfde beweging maken of in dezelfde houding werken, hebben kans op RSI. Denk bijvoorbeeld aan cassières, kappers en chirurgen,

Wat zijn de oorzaken?

Een aantal factoren werkt RSI in de hand. Eerst en vooral: een verkeerde lichaamspositie en de werkduur. Hoe meer tijd je per dag dezelfde houding aannneemt en hoe langer je dezelfde handelingen uitvoert, hoe groter de kans op klachten. Ook een te hoge werkdruk kan een rol spelen. Dit leidt namelijk tot onvoldoende pauzes tijdens het werk en kan zo leiden tot een gespannen houding, wat RSI weer kan bevorderen. Ook slechte ergonomische omstandigheden op de werkplek zijn een belangrijke oorzaak. En tenslotte kan stress, in combinatie met bepaalde karaktereigenschappen, RSI veroorzaken.

Hoe preventief te werk gaan?

Las bijvoorbeeld extra pauzes van tenminste 10 minuten in. Die rustmomenten tijdens het werk - en zelfs als er veel werk is - zijn heel erg belangrijk. Probeer tijdens je job ook wat af te wisselen: telefoneren, schrijven, typen, faxen, lezen, enz... Tracht zoveel mogelijk zitten en staan te variëren. Richt de werkplek zo in dat je regelmatig wat beweging hebt. Zet de kasten iets verder weg, zodat je erheen moet gaan, loop wat vaker naar de collega’s in plaats van te telefoneren of te e-mailen.

Waar testen?

Als je wil weten of je een (mogelijk) RSI-slachtoffer bent, kan je op het wereldwijde web terecht. Het Nederlandse RSI Centrum heeft namelijk een test uitgewerkt die, aan de hand van je antwoorden op een aantal vragen, bepaalt hoe groot de kans is dat je RSI hebt of kan krijgen. Die test vind je op het adres:

http://www.rsi-centrum.nl/html/NL/testen.shtml

Praktisch

Wie nog meer informatie wil over RSI en aanverwante kwalen, vindt op het wereldwijde web een berg aan informatie. Vooral in Nederland is al heel wat onderzoek gedaan naar RSI. Enkele interessante sites:

http://rsi.pagina.nl

http://www.rsimaster.com

http://www.rsi-centrum.nl

http://www.rsi-vereniging.demon.nl

http://www.rsihelp.com

Nu in het nieuws