"Wildgroei medische websites vraagt dringend om controle"

Print
Last van wintertenen, overmatige productie van huidschilfertjes of veel erger? Op internet surf je wel een of andere wonderdokter tegen het lijf die een oplossing bedenkt. Websites rond gezondheid en medische aandoeningen groeien er weelderig. Het klassieke internetprobleem stelt zich ook hier: wie is betrouwbaar en wie niet? Radiotherapeut Nico Jansen (31) heeft er alle vertrouwen in en koppelde aan zijn eerste boek meteen een website.
BR>Nico Jansen is radiotherapeut, of liever een arts die de gezwellen van zijn patiënten behandelt met bestralingssessies. Omdat hij informatie zo belangrijk vindt en omdat er in zijn vakgebied amper lectuur bestaat die geschikt is voor patiënten, heeft hij zelf een boekje geschreven.
Gazet van Antwerpen: Een boekje was niet voldoende, u heeft meteen ook een website gemaakt?
Nico Jansen: Een boek is altijd tijdelijk, maar radiotherapie is een medische tak die nog in volle evolutie is. Dus, enkele maanden na de publicatie is het boek al niet meer up-to-date. Bovendien praat je in een boek enkel van arts tot patiënt. Het voordeel met een website is dat je kan ingaan op vragen en dat is wel belangrijk. Zonder te willen beweren dat een website of internet consultatievervangend kan zijn. Het persoonlijke contact blijft nog altijd het belangrijkst, en zal nooit kunnen worden vervangen.
Niet iedereen leest een boek, maar wie surft er op het net?
De drempel moet zo laag mogelijk zijn. Daarom gebruik ik een eenvoudige woordenschat, zowel in mijn boek als op de site. Volgens mij wordt het internet het ideale communicatiemiddel om patiënten te bereiken. Denk maar aan het tijdsgebrek en de problemen rond mobiliteit. Volgens mij ligt er voor de medische wereld hier een grote toekomst.
Wat voor een toekomst bedoelt u?
Geneeskunde betekent voor een groot stuk het beheren van informatie. Een arts krijgt info van zijn patiënt, verwerkt die, en neemt een beslissing over de behandeling. Zonder het persoonlijke contact tussen patiënt en dokter af te zweren, denk ik dat de IT-wereld een belangrijke schakel betekent in het verwerken en snel raadplegen van informatie tussen patiënt en arts. In de VS is het bijvoorbeeld al mogelijk dat het medische dossier van een patiënt door eender wie in de medische wereld kan worden gedownload. Ik ben voorstander van zo'n praktijk, mits het gebeurt onder strikte voorwaarden. Geen Big Brother-toestanden, maar de patiënt moet zelf inzicht en toezicht hebben in en op zijn dossier...
Ondertussen kent de gezondheidssector een wildgroei op internet. Hoe staat u hier tegenover?
Internet grijpt in op veel maatschappelijke zaken, dus ook op de gezondheid. Naast websites van ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en de farmaceutische industrie blijkt het internet inderdaad het instrument met de laagste drempel om informatie rond alternatieve geneeswijzen en zogenaamd miraculeuze producten te verspreiden. Je vind sites die een mooi taalgebruik hanteren, er vormelijk goed uitzien, maar inhoudelijk niets voorstellen.
Dit is een gevaarlijke ontwikkeling?
Internet is altijd zo geweest, het biedt informatie van en voor iedereen. De gebruiker moet weten dat het een medium is waarmee je voorzichtig moet omspringen. Ik hou niet van de houding mag niet. Maar je hebt gelijk, het zou ideaal zijn, moesten er bijvoorbeeld kwaliteitslabels aan websites kunnen worden toegekend. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Borst wil een raad oprichten die de kwaliteit van websites beoordeelt. Er wordt gedacht aan portaal-sites, onder toezicht van de overheid, met links naar gezondheidssites waar de overheid achterstaat.
Veel artsen hebben het niet zo begrepen op patiënten die het net afschuimen op zoek naar al dan niet 'foute' informatie over hun ziekte?
De medische wereld staat nog wat onwenning tegenover die technologische evolutie, veelal omdat veel artsen nog te weinig vertrouwd zijn met internet. Persoonlijk bewonder ik patiënten die op zoek gaan naar informatie. Dat betekent dat ze betrokken willen zijn bij hun genezing, en dat is positief. Het is natuurlijk mijn taak als arts om mijn patiënten bij te staan, juist omdat de kwaliteit van die informatie niet altijd zo goed is.
Website radiotherapie: www.bestraling.com

.

Nu in het nieuws