VLD rijft schepenambt binnen in Meerhout

VLD en CD zijn in Meerhout tot een akkoord over de bevoegdheidsverdeling gekomen. Ook al sleepte de VLD maar één schepenzitje in de wacht, de partij komt zonder kleerscheuren uit de operatie. Een belangrijke schepenpost en een raadslid-expert zorgen daarvoor.

A.K.

BR>Burgemeester Frans Thys krijgt naast veiligheid en personeel ook burgerlijke stand, financiën, welzijn, sociale Zaken, tewerkstelling en senioren onder zich. Eerste schepen Jos Engelen wordt bevoegd voor de groendienst, jeugd, ruimtelijke ordening, huisvesting en landbouw. Tweede schepen en enige VLD-er Felix Schraeyen krijgt de belangrijke post van openbare werken, lokale economie en middenstand. André Van Genechten behandelt in de toekomst de dossiers over onderwijs, leefmilieu, cultuur, verenigingsleven, feestelijkheden, informatie- en communicatietechnologie en public relations behandelen. Willy Stevens blijft schepen van sport en houdt zich ook bezig met toerisme, informatie en internationale betrekkingen. Louis Das volgt zichzelf op als OCMW-voorzitter.

Vanaf 2004 volgt André Van Genechten Frans Thys op als burgemeester. Het vrijgekomen schepenzitje gaat naar nieuwkomer Jef Veraghtert. Willy Stevens verdwijnt in datzelfde jaar van het politieke toneel. Zijn schepenzitje wordt ingepalmd door Roger Verheyen. Wie in 2004 OCMW-voorzitter wordt, is niet geweten. VLD en CVP voeren ook een nieuwigheid in. VLD-raadslid Wim Nysmans wordt aangeduid als raadslid-expert. Nysmans mag zich de volgende zes jaar bezighouden met de informatie- en communicatietechnologie. VLD en CD zijn nog volop aan het sleutelen aan hun beleidsprogramma. Begin 2001 moet dat klaar zijn en komt er een publiek debat.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio