Fabrimetal is niet meer, leve Agoria!

Print
Na 54 jaar verandert Fabrimetal van naam. De activiteiten waar de beroepsvereniging van de metaalindustrie tegenwoordig voor staat, zijn de voorbije decennia zo sterk geëvolueerd, dat de vlag de lading niet meer dekte. Fabrimetal wordt daarom omgedoopt in Agoria.
BR>"De bedrijven die bij ons lid zijn, houden zich al lang niet alleen meer met fabriceren en met metaal bezig", legt gedelegeerd bestuurder Philippe de Buck uit. "Zij doen veel meer. Wat onze leden tegenwoordig verbindt, is niet metaal, maar eerder kennis."
"Aan Fabrimetal kleefde een oubollig imago. Die naam werd stilaan een last", bekent voorzitter John Cordier. De nieuwe naam Agoria is een combinatie van het oud-Griekse woord agora (marktplaats) met de 'i' van industrie.
De opgefriste beroepsvereniging dient zich aan als "een multisectorfederatie van de technologische industrie". Cordier: "Fabrimetal was al sinds haar oprichting op meer dan één sector gericht. Technologie is de rode draad die de leden onderling verbindt. En het woord 'industrie' geldt hier in de Angelsaksische betekenis: het gaat zowel om materiële als immateriële producten."
Het voormalige Fabrimetal had 1150 leden, samen goed voor ruim 230.000 arbeidsplaatsen. De Buck steekt niet weg dat de naamsverandering ook tot doel heeft meer bedrijven aan te trekken.

.

Nu in het nieuws