Eén op vier KMO's kampt met arbeidstekort

Eén op vier Limburgse KMO's heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Unizo Limburg bij 150 KMO's. Op de vraag of daardoor de groei van het bedrijf wordt afgeremd, antwoordt 27 procent bevestigend. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers klimt dat op tot 31 procent. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de jaarvergadering van Unizo Limburg woensdagavond.

BR>

Voorzitter André Remans van Unizo Limburg gaf eerder in een gesprek met deze redactie al aan dat heel wat kleinere bedrijven lijdzaam moeten toezien hoe de grotere hun medewerkers wegsnoepen. Toch brengen de KMO's heel wat in stelling om hun medewerkers op de één of andere manier aan het bedrijf te binden, blijkt uit het onderzoek. Zo komen heel wat bedrijven tegenwoordig tussen in de kosten van opleiding van de werknemers, of betalen ze de werkkledij. Ook niet-financiële voordelen zoals ontspanningactiviteiten, deeltijdse arbeid of glijdende werkuren scoren hoog

(zie infografiek)

. Opvallend: trendy bindmiddelen zoals werknemersparticipatie of kinderopvang komen hoegenaamd niet van de grond. Sterker nog: de KMO-bedrijfsleiders denken dat dat soort voordelen ook in de toekomst niet veel zullen gebruikt worden. In hospitalisatieverzekeringen en multipensioenfondsen zien ze wel wat.

Administratie

In zijn toespraak voor de jaarvergadering woensdagavond in Hasselt, bijgewoond door ruim 500 zelfstandige ondernemers, heeft voorzitter Remans gepleit voor de oprichting van twee provinciale cellen die eindelijk eens werk moeten maken van de vereenvoudiging van de administratieve rompslomp en de stroomlijning van de lokale belastingen. «Iedere overheid heeft er de mond van vol, niemand doet er wat aan,» stelde Remans. In die cellen zouden zowel de (provinciale en gemeentelijke) overheden, de administratie als het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. De eerste taak van de cellen is een inventaris opmaken van enerzijds de verschillende belastingtarieven en heffingen, en anderzijds alle administratieve verplichtingen op de lokale niveaus. Daarnaast moeten de cellen actiegerichte maatregelen uitwerken. De nieuwe deputatie moet volgens Remans deze cellen op de rails zetten.

Nu in het nieuws